Oproep! Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de Preventieve Gezinsondersteuning - Draaiboek

  • 8 december 2016

De pedagogische visie rond Nieuwe Autoriteit-Geweldloos Verzet van Haim Omer vindt meer en meer de weg naar de jeugdhulpverlening in Vlaanderen. Ook binnen onderwijs is er groeiende interesse voor principes zoals opvoedingsverantwoordelijkheid vanuit waakzame zorg, zorgende netwerken, de kracht van innerlijke rust en autonomie van de jongere of het kind om ongewenst gedrag aan te pakken. EXPOO wil meebouwen aan verdere expertise en kennis over Nieuwe Autoriteit en onderzoekt mogelijkheden om een vertaalslag te maken naar de Preventieve Gezinsondersteuning. Professionals uit de Opvoedingswinkels, Huizen van het Kind, CKG’s, ontmoetingsplaatsen, consultatiebureaus, … worden op die manier ondersteund om met deze nieuwe visie op gezag en ouderlijke verbondenheid aan de slag te gaan. In mei 2015 ging EXPOO met enkele partners van start rond methodiekontwikkeling. Het resultaat is alvast de opmaak van een draaiboek voor professionals, dat handvatten biedt om Geweldloos Verzet en Waakzame Zorg in te zetten in hun dienstverlening en in bv. een oudercursus.

In februari 2017 zal een eerste draft van het draaiboek klaar zijn en organiseren we een reflectiemoment. Hiervoor zijn we nog op zoek naar professionals én ouders die ons vanuit hun blik kunnen helpen om het draaiboek op punt te stellen. 

Wil jij feedback geven op het draaiboek? Of ben je in de mogelijkheid om ouders samen te brengen voor een uitwisselingsmoment? Laat het ons weten: info@expoo.be of tineke.herwege@expoo.be

Meer weten over Nieuwe Autoriteit en wat je hierrond nog kan verwachten vanuit EXPOO? Klik hier voor meer informatie.