Oproep Jobshadowing- en intervisietraject 'sociale cohesie'

Kadering

Eén van de grote doelstellingen van de Huizen van het Kind is het bevorderen van sociale steun en cohesie. ‘Sociale steun en cohesie’ heeft vele aspecten:

 • Hoe kunnen we plaatsen/momenten creëren waar kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we deelnemen aan en deel zijn van de buurt?  
 • Hoe kunnen we samen met kinderen en ouders dromen, ideeën formuleren en acties ondernemen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we in wat we doen bruggen slaan en verbondenheid creëren tussen mensen uit verschillende sociale, culturele en religieuze groepen die in de buurt leven?

Aansluitend aan het EXPOO-congres ‘Ontmoeten en verbinden – Over het versterken van sociale cohesie in onze superdiverse samenleving’ willen EXPOO en VBJK aan organisaties de mogelijkheid bieden om te participeren aan een jobshadowingtraject over ‘sociale steun en cohesie’. Het traject zal zich richten op diverse organisaties die werken met kinderen en (aanstaande) ouders en die willen onderzoeken hoe ze via hun werking een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van sociale steun en cohesie in onze superdiverse samenleving. In het jobshadowingtraject krijgen de medewerkers van de betrokken organisaties de kans om mee te werken in een andere organisatie en zo te leren van elkaar. De jobshadowing wordt gekoppeld aan enkele uitwisselingsbijeenkomsten. Via deze bijeenkomsten worden de betrokken organisaties voorbereid op de jobshadowing, wisselen deelnemers ervaringen en inzichten uit de jobshadowing uit en zijn ze elkaars ‘criticalfriend’ bij het vertalen en implementeren van de ervaringen in hun eigen organisatie.

Wie komt in aanmerking?

 • Organisaties of partners van een samenwerkingsverband Huizen van het Kind die werken met kinderen en (aanstaande) ouders én aandacht hebben voor het versterken van sociale steun en cohesie.
 • De organisatie of het samenwerkingsverband die zich kandidaat stelt heeft reeds ervaring in het versterken van sociale steun en cohesie en is bereid om deze expertise te delen met andere organisaties en kritisch te reflecteren op de eigen werking en houding.
 • De organisatie of het samenwerkingsverband is bereid om 2 personeelsleden de nodige tijd en ruimte te bieden om deel te nemen aan 3 jobshadowing-dagen en 4 uitwisselingsbijeenkomsten.
 • De deelnemende organisatie of het samenwerkingsverband is bereid om twee medewerkers van een andere organisatie te laten meedraaien in de eigen organisatie/samenwerkingsverband gedurende 3 werkdagen.
 • De deelname aan dit traject is ‘gedragen’ binnen de organisatie of het samenwerkingsverband.
 • De organisatie zorgt voor de inbedding van het project in het team en is bereid om na te denken over hoe de opgedane ervaringen kunnen geïmplementeerd worden. Tijdens het traject worden deelnemers hierin ondersteund.

Wat bieden EXPOO en VBJK?

 • EXPOO en VBJK organiseren een kick-off-bijeenkomst waarin kennis wordt gemaakt met de verschillende organisaties en uitgebreide informatie wordt gegeven over het verloop van het traject (praktische organisatie van jobshadowing-dagen).
 • EXPOO en VBJK organiseren 4 uitwisselingsbijeenkomsten.
 • Daarnaast voorzien EXPOO en VBJK een slotevent met een voorstelling van lessons learned en handvatten om te werken aan het bevorderen van sociale cohesie voor het ruime werkveld ter inspiratie en als aanzet tot bredere implementatie.
 • EXPOO voorziet een onkostenvergoeding per organisatie van 500 euro (vervoer, lunch, ontvangst collega-organisatie)

Timing

 • Start van de oproep: 15 december 2016
 • Einde Kandidatuurstelling: 15 februari 2017
 • Bekendmaking van de kandidaten: begin maart 2017
 • Kick-off-bijeenkomst: donderdag 30 maart 2017
 • Einde project: voorzien april 2018

Selectie deelnemers aan jobshadowingtraject

Na 15 februari nemen we telefonisch contact op met alle kandidaten. Doel van dit telefonisch gesprek is een beter zicht krijgen op de kandidaten, wat de bestaande praktijk is en wat de leervragen zijn.

Er kunnen max. 16 personen deelnemen aan dit traject. Indien er meer kandidaten dan plaatsen zijn, wordt op basis van deze informatie een selectie gemaakt. Belangrijkste criterium bij de selectie is het samenbrengen van een interessante mix aan organisaties, m.a.w. kan er gezien de bestaande praktijken en de leervragen een interessante uitwisseling tot stand worden gebracht? 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze oproep kan je contact opnemen met EXPOO op het telefoonnummer 02/533 13 43 of info@expoo.be

 

Handen sociale cohesie

Stel je kandidaat

Wil je je graag kandidaat stellen voor dit traject. Vul dat het formulier in.

We nemen na 15 februari 2017 contact met je op

Expoo
VBJK