Opgroeien zoekt 12 pioniers Doorgaande Lijn opvang/onderwijs 0-6 jaar

  • 20 juli 2021

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Kinderen, hun ouders en omgeving hebben baat bij zo veel mogelijk continuïteit. Daarom roepen we kinderopvang, de kleuterschool en de naschoolse opvang al jaren op om meer af te stemmen en samen te werken. Maar hoe zou het zijn als ze echt naadloos in elkaar zouden overgaan?

Het Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi) en de ministers Beke en Weyts willen een aantal pioniers de kans geven om in praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dit kunnen doen. 

Alle informatie over deze projectoproep is te vinden op de minisite Doorgaande Lijn.