Opgroeien congres - ouderschap in een wereld van verandering

Ouderschap in een wereld in verandering: hoe ondersteunen we ouders optimaal?

Kinderen groeien op. En ouders voeden hun kinderen op, in hun buurt en omgeving, samen met anderen. Wij kunnen hen daarbij ondersteunen.

Klinkt kinderlijk eenvoudig. En toch… 

Onze superdiverse maatschappij kent heel wat verschillende gezinssamenstellingen en contexten. 
Gezinnen waar beide ouders onder hetzelfde dak opvoeden. Mama en papa, twee mama’s, twee papa’s. Ouders die, heel bewust of door omstandigheden, alleen opvoeden. Co-ouders na een scheiding. Opvoeden in een nieuw samengesteld gezin. Adoptieouders en pleegouders. Ouders met een migratieachtergrond die hun kinderen opvoeden, soms balancerend tussen verschillende culturen. Ouders in armoede. Ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Ouders en kinderen die, voor korte of langere tijd, een traject afleggen samen met Jeugdhulp .

Welke uitdagingen spelen bij deze ouders, en hoe kunnen wij hen daarbij op de beste manier ondersteunen? 

We leggen wetenschappelijke inzichten naast de praktijk en laten ook uitgebreid de stem van ouders aan bod komen. 

Het recht op kansrijk opgroeien voor elk kind en elke jongere realiseren, ongeacht hun situatie of context, vraagt een aanpak die rekening houdt met de ongelijke start van kinderen en het individuele, vaak onvoorspelbare traject dat elk kind en elke ouder doorloopt. 

Een solidaire gemeenschap, waarin opvoeden een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt, is een noodzakelijke voorwaarde. Een gemeenschap waar verbinding – tussen ouders en kinderen, tussen gezinnen onderling, tussen gezinnen en organisaties – het sleutelwoord is. Zodat ouders die zich kwetsbaar opstellen, zich sterk voelen. 

Het congres is een moment om na te denken hoe we deze weg samen met ouders kunnen bewandelen. 

Hoe sluit een geïntegreerd gezinsbeleid aan bij deze vele gezichten van ouderschap?
Hoe creëren laagdrempelige basisvoorzieningen verbinding, formeel en informeel?
Hoe maken we van opvoeden en opgroeien een gedeelde verantwoordelijkheid?

 

We zetten een belevingsonderzoek op, samen met UGent, en interviewen meer dan 50 ouders, in al hun diversiteit, over hun beleving van het ouderschap.

We kijken hierbij vooral naar hetgeen ouders bindt, hun gemeenschappelijke dromen, verwachtingen, bezorgdheden en problemen.

We gaan op zoek naar innovatieve ideeën en praktijken, die over de muurtjes van de levensdomeinen kijken en ouders mee betrekken in hun verhaal. 
 

Keynote Bruno Vanobbergen

Bruno Vanobbergen opent het congres met een plenaire lezing, zowel live als online te volgen. Over de verantwoordelijkheid die je overvalt als je ouder wordt. Over integriteit van kinderen. Over hoe opvoeden meer is dan bijsturen van gedrag, maar ook gaat over wie je zelf bent, je waarden en normen, je omgeving... Over gedeelde verantwoordelijkheid en opvoeden als maatschappelijk gegeven. Met fragmenten uit zijn nieuwe boek 'Het kind (G)een handleiding'.

 

Wetenschapscafé

Samen met Charlotte Schrooyen (UGent) zetten we een belevingsonderzoek op. Met de medewerking van organisaties die gezinnen van heel uiteenlopende aard bereiken, werden meer dan 50 ouders geïnterviewd over de beleving van hun ouderschap. De bevindingen en inzichten van deze gesprekken vormen de ruggengraat van het congres.

Tijdens het wetenschapscafé reflecteren we hierover met Charlotte Schrooyen en heel wat andere wetenschappers. Xavier Taveirne (VRT) modereert. 

bruno_vanobbergen2_copy_titus_simoens_2014.jpg
xavier taveirne
sociaal.net

Onze mediapartner Sociaal.net verzamelt interessant leesvoer rond het congresthema in een dossier op hun website. Ze gaan in gesprek met professionals, brengen verhalen over inspirerende praktijken en laten hun kritische blik schijnen over ouderschap en hoe te ondersteunen.

Terugblik 2019

Benieuwd hoe het congres van vorig jaar eruit zag? Op de verslagpagina vind je een terugblik.

Wanneer?

Vrijdag 3 december, online en live sessies.

De week erna voorzien we nog heel wat online sessies.

Oproep inspirerende praktijken

Een Opgroeien congres powered bij EXPOO, daar is naast wetenschappelijke inzichten ook heel veel plaats voor praktijkverhalen! 

Laat ons weten waar jij mee bezig bent om ouders in al hun diversiteit te ondersteunen bij hun ouderschap. Misschien nodigen we jou uit om je werking toe te lichten op het congres.