Operatie Geslaagd

Auteur :

Stad Gent

Jaar van publicatie :

 

Type :

Website en podcast


Net als in andere centrumsteden blijft het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Gent stijgen. In het schooljaar 2019-2020 verlieten 12,2 % van de jongeren het Gentse onderwijs zonder diploma of kwalificatie. Dat zijn vroegtijdige schoolverlaters: leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en de secundaire school uit stappen zonder voldoende kwalificatie. Een belangrijke verklaring voor vroegtijdig schoolverlaten ligt in de heropleving van de economie, met heel wat openstaande vacatures. Hierdoor lijkt een getuigschrift of diploma minder essentieel om een job te vinden. Op lange termijn zijn de gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten echter nefast.Zo krijgt een jongere die de schoolbanken verlaat zonder kwalificatie, veel vaker te maken met (langdurige) werkloosheid, armoede, slechtere gezondheid en criminaliteit. Daarom willen we dit als Stad Gent tegengaan.
Onder de vlag ‘Operatie Geslaagd’ ondernemen we samen met scholen en partners uit onderwijs, welzijn en werk actie tegen vroegtijdig schoolverlaten. Via verschillende overlegfora, projecten en trajecten ondersteunen we secundaire scholen in hun beleid en aanpak rond vroegtijdig schoolverlaten.

 

 

Beluister de podcast

Downloadbaar via de website van