Op zoek naar het fundament: Huis van het Kind Poperinge/Vleteren

Interview met Nele Theunynckx, coördinator Huis van het Kind Poperinge-Vleteren

Een Huis met Antennes 

Het Huis van het Kind Poperinge-Vleteren is organisch gegroeid vanuit de believers van het bovenlokaal overleg opvoedingsondersteuning. Omdat Vleteren geen consultatiebureau Kind en Gezin heeft, is meteen gekozen om intergemeentelijk een Huis van het Kind voor Poperinge en Vleteren uit te bouwen met enkele antennepunten bij de kernpartners. 

Visie in zicht

In het begin stonden we niet zo stil bij visieontwikkeling. We gingen ervan uit dat de partners redelijk op gelijke lijn zaten. Gaandeweg merkte ik dat bij de uitwerking van visie er toch verschillende meningen waren bijvoorbeeld in het goedkeuren van subsidies voor organisaties en in het bepalen van acties. Bedoeling is om daar verder aan te werken. We inventariseerden al de bestaande visie elementen en met methodieken uit het boek Huis van het Kind In Zicht brengen we gelijkenissen en verschillen in kaart. Dat visiedocument is de basis om verder te werken. 

Nooit alleen

Ik kan de coördinator van het Huis zijn omdat het OCMW en het stadsbestuur willen investeren in deze functie. Beslissingen nemen we in de stuurgroep van kernpartners, dat doe ik nooit alleen. Ik ervaar hierbij dat het mijn taak is om de werkingsprincipes in te brengen en te bewaken bij het plannen van acties. 

Voordeel van een kleine stad en zorgregio is dat je aantal partners beperkt zijn en je elkaar goed kent. Als coördinator werk ik alleen maar heb ik tegelijkertijd een massa collega’s. 

Een Huis van het Kind voor iedereen

Door de samenwerking met consultatiebureau en buitenschoolse opvang toon je dat het Huis van het Kind er is voor iedereen. In het begin sprak men wel eens over het Huis van het probleemkind of van het arme kind maar dat is nu gelukkig niet meer zo. Al ons aanbod is er voor iedereen, met acties op maat waar nodig. Dit principe van proportioneel universalisme zit in onze genen. Ook de ruilwinkel is daar een mooi voorbeeld van. Iedereen komt er. Bij de start hebben we ingezet op een uitbreiding naar leeftijd en materiaal met de pamperbank, de spelotheek en de fietsbib. Het is een vrolijke winkel en iedereen ervaart het als fijn. We verkennen nu om ook spel en ontmoeting hier een plek te geven. 

Aanbod zonder te overlappen

We vertrokken van het aanbod van de kernpartners maar overlap wegwerken is hier de uitdaging. Met de stuurgroep ga ik in dialoog zodat er geen twee infoavonden rond hetzelfde thema in het voorjaar gepland worden. We werken ook samen met privépartners. De kwaliteitswijzer van EXPOO helpt om met hen in gesprek te gaan. Die geeft objectieve criteria om te zorgen voor afstemming en gemeenschappelijkheid. 

We hebben ook aandacht en aanbod voor ouders van tieners. Met Osio en de scholen bieden we Rots en Water aan, een weerbaarheidstraining voor de leerlingen van het 6de jaar. Het is belangrijk om ook de ouders daarbij te betrekken. De samenwerking met de scholen loopt goed. We vullen elkaars aanbod goed aan en ontlasten elkaar hier en daar. 

Jaarlijks hoogtepunt

Tijdens de voorbereiding van de jaarlijkse Week van de Opvoeding, brengen we partners rond de tafel om onder meer de Gezinsmarkt vorm te geven. Daarnaast zoeken we samen wat we willen organiseren, voor wie en waar. Je merkt doorheen de jaren dat het steeds leuker wordt. Daar werken we echt samen. Dat gevoel en idee proberen we door te trekken doorheen het ganse jaar. 

Vooral doen

Inzetten op visie en partners laten samenwerken is belangrijk maar ik vind dat het de acties en activiteiten zijn waar gezinnen iets aan hebben en die jouw Huis van het Kind bekendmaken. Toon wat je doet want gezinnen hebben weinig boodschap aan het verhaal achter je Huis. Concrete activiteiten werken ook als je steun wil vanuit andere hoeken zoals politiek en onderwijs. Een Huis van het Kind moet leuk en vrolijk zijn! 

Nieuwe levensdomeinen in kaart

We plannen netwerkvergaderingen met de roadmaptoolbox om dieper in te gaan op de levensdomeinen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en geestelijk welbevinden. We inventariseren wat goed loopt en maken verbeterplannen. Verder zoeken we hoe we ouders een stem kunnen geven in ons Huis. We namen ook deel aan het Elk gezin telt-traject van EXPOO, waarbij we op een participatieve manier nadachten over verandering. Dat proces zorgde ervoor dat geïntegreerd werken er nu goed inzit bij ons. Toch zou het nog gemakkelijker zijn mochten we samen in één fysieke locatie huizen.