Op zoek naar het fundament: Huis van het Kind Genk

Interview met Hilde Haerden, coördinator CampusO3 Genk en Nicole Broucke, intersectorale medewerker Opgroeien

  • Erkend en gesubsidieerd: sinds 1 januari 2015
  • Coördinator: Hilde Haerden (coördineert de opvoedingswinkel en het Huis van het Kind)
  • Partners: www.campuso3.be
  • Fysieke locatie: Campus O3 als centraal Huis en 2 antennepunten in de stad

Bouwen vanuit de opvoedingswinkel

Ons Huis van het Kind is een versterking en verbreding van het netwerk dat er al was vanuit de opvoedingswinkel. Die bestaat volgend jaar 20 jaar. Met het Huis van het Kind is de betrokkenheid van de partners een stuk groter geworden. Vanuit het kader van de overheid kan je de mensen meer betrekken en responsabiliseren. Zo krijg je een sterker geheel. Voordien was de samenwerking meer gebaseerd op goodwill. Ook de onzichtbare muren tussen de sociale en de medische sector, het preventieve en het curatieve konden we nu gaan bewerken. Op die weg zijn we partners met goesting en ambitie tegengekomen.

Samen in één Huis, samen één visie

Mettertijd hebben steeds meer partners een plek gevonden in ons Huis. Van bij de start was duidelijk dat het hier geen bedrijvencentrum mag worden, waar iedereen wel naast mekaar zit, maar geen thema deelt. Iedereen moet als ultiem doel hebben dat kinderen gezond en veilig opgroeien, ongeacht door wie hij betaald wordt. Dat doel is hier voor iedereen hetzelfde, vanuit een gedeelde visie. Helaas kent onze sector een komen en gaan van werkkrachten. Je moet daarom kijken wie er nog mee is of wie terug moet ondergedompeld worden in onze visie. Vrijwilligers of professionals maken kennis met de visie tijdens instapdagen, dat zijn verplichte introductiedagen voor iedereen die nieuw is. Zo leren ze de gebruiksaanwijzing van dit Huis kennen.
De co-creaties en samenwerking tussen organisaties op gezinsniveau en die tot aanbod leiden, lopen gemakkelijker dan wanneer we hebben over visie of het deelnemen aan een stakeholdersgroep. Het is een uitdaging om de meerwaarde van dat samenwerken te laten inzien en het idee te overstijgen dat al dat samenwerken iets is ‘wat erbij komt’.

Kennismaken met Genk

In het begin organiseerden we ‘Ruwbouwbabbels’ en recepties in de ruwbouw van ons Huis om iedereen te betrekken in dat proces van letterlijk bouwen. Daarop volgden de ‘Campusmomenten’ waarin we iedereen die de werkvloer deelt, zonder onderscheid tussen vrijwillligers en professionals, samenbrengen om te praten over wat ons bindt en hoe het loopt, de nieuwe uitdagingen. We willen dat iedereen hier het grotere geheel mee heeft. We hebben ook een bustour ‘Genk binnenstebuiten’ waar je meegenomen wordt in de geschiedenis van de stad, in de mijngeschiedenis. Die achtergrond toont waarom kwetsbaarheid, armoede, migratie hier belangrijke thema's zijn. Je gaat op die manier ook echt langs in die buurten. ‘Er op af’ is ook zo’n moment dat je naar je inwoners toegaat. We hebben nu afgesproken dat volgend jaar alle nieuwe medewerkers van de stad verplicht zijn om mee te doen aan dat programma, als belevingsexperiment. Je komt letterlijk binnen bij Genkse gezinnen en hun lokale context.

De stad als voortrekker van ons Huis

De stad heeft altijd een voortrekkersrol gehad in ons verhaal en veel middelen en mogelijkheden ter beschikking gesteld. Denk al maar aan de huur van de drie locaties. Het Huis van het Kind staat nu ook in het meerjarenplan en daar zijn we heel blij mee. De stad ziet de sterkte van een Huis wanneer we over zorg en samenleven spreken. Taal- en talentontwikkeling, zorg op maat voor elke Genkenaar, het terugdringen van de kinderarmoede en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen zijn de grote doelen die de stad via de drie Huizen wil en kan realiseren.

Onze antennes

De opstart en opening van elke antenne was altijd spannend. Of we nu in het centrum zitten of in een wijk, elk Huis moet evenveel kwaliteit bieden en moet dezelfde uitstraling hebben. Elke antenne is een volwaardig Huis van het Kind. We zijn daarom met de betrokken partijen in gesprek gegaan en hebben afspraken gemaakt om tot een blauwdruk van dat specifieke Huis van het Kind te komen.

Voor elk wat wils

We streven naar een basisaanbod voor iedereen in onze drie Huizen. Tot nu toe hebben we dat met de antennes kunnen verwezenlijken voor ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar: er is overal een consultatiebureau, universeel aanbod, spel en ontmoeting, taalaanbod, een link met de opvoedingswinkel en inloopteam. Kortom aanbod op alle pijlers, voor iedereen en voor specifieke doelgroepen. 
Er is ook specifiek aanbod voor bepaalde wijken, omdat daar andere noden zijn. In het centrum komen mensen vaak maar voor korte tijd wonen. Dat is anders in dorpen. We hebben daarom in de antennes coördinatoren die gepokt en gemazeld zijn in Genk, die de wijk echt kennen. Het typische van die locatie wordt dus sterk bepaald door de lokale coördinator met zijn netwerk. En zo kan eenzelfde programma op verschillende locaties er toch telkens wat anders uitzien. Het publiek maakt ook hoe de precieze afstemming gebeurt.

De stem van de vrijwilliger

We hebben een grote groep vrijwilligers. Momenteel bestaat de ganse ploeg uit 50 professionals en 100 vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een intervisietafel en een klankbordtafel. Ze worden begeleid door een opvoedingsconsulent en door een vrijwilligerscoach. De vrijwilligers zijn onze waardevolle critical friends, de stem van onze gezinnen.