Op zoek naar het fundament: Huis van het Kind Deurne-Noord

Interview met Dave Soetewey, coördinator Huis van het Kind Deurne-Noord.

  • Erkend en gesubsidieerd: sinds 1 januari 2015
  • Coördinator: Dave Soetewey. De coördinatoren staan in Antwerpen onder leiding van een regieteam, dat wordt aangestuurd vanuit de stad.
  • Partners: Zéér veel partnerorganisaties: Kind en Gezin, Kind en Preventie, Recht-Op, Gezinsbond, CKG Koraal, ECK Kraalvogel,...
  • Fysieke locatie; Het Huis van het Kind Antwerpen telt 17 fysieke loctaies, verspreid over alle 9 districten van de stad. Deurne-Noord is één van de grootste.

Onze werking 

In Antwerpen zijn er 17 Huizen van het Kind, wat meer is dan waar ook in Vlaanderen. Elk fysiek Huis heeft een coördinator. We hebben mini-, midi- en maxi-Huizen. Een maxi-Huis krijgt meer middelen om aanbod te creëren, moet ook vaker open zijn dan de midi- en mini-Huizen en zo wordt er een verdeling naar grootte gemaakt voor de hele stad. 

De stad heeft ervoor gekozen om een regieteam boven de coördinatoren te plaatsen, om de link met het stedelijk beleid te houden. Bij het regieteam is er een stuurgroep met de verantwoordelijken van de verschillende partnerorganisaties. We krijgen als coördinator wel veel autonomie om de stedelijke bepalingen naar de eigen buurt te vertalen. Elke buurt is anders en als coördinator heb je een goed zicht op die eigenheid. Zo besliste de stad bijvoorbeeld dat gezinnen zich via de Huizen van het Kind kunnen aanmelden voor een school. Scholen en onderwijsbeleid kunnen deze problematiek niet alleen aan en de Huizen bereiken heel veel jongeren en gezinnen. Binnen een bepaalde periode kunnen mensen zich hier aanmelden voor school. Enkele medewerkers worden dan opgeleid in deze materie. Anderzijds hebben de coördinatoren ook de taak om te weten wat in de buurt leeft en dit terug te koppelen aan het regieteam en naar de politiek, zodat we ons aanbod met de partners daar kunnen op af te stellen.  

Een Huis dat opvalt  

De ligging van je Huis is belangrijk: het moet centraal liggen en gemakkelijk toegankelijk zijn. Je moet zorgen dat je Huis opvalt, dat het niet gewoon een huis in de rij is. Wij hebben een losstaand gebouw in de straat. In combinatie met een groot logo van het Huis van het Kind met de partnerorganisaties valt sterk op. De grootste taak van een coördinator is dan ook de bekendmaking van het Huis. Zorgen dat gezinnen de weg kennen en weten wat een Huis te bieden heeft.  

Een waaier aan partners 

Lokaal werken wij heel nauw samen met Kind en Gezin, Kind en Preventie, de Gezinsbond, de Kraamvogel, met Recht- Op VZW, CKG Koraal en Vormingplus. In het grotere netwerk zijn er de jeugddienst, de bibliotheek, buurthuis Dynamo, sociaal restaurant Kom.EET, maar ook de scholen, de sportdienst, de centra voor ontwikkelingsstoornissen. Binnen de stad ging ook ‘Eén gezin één plan’ van start. Deze medewerkers komen hier nu ook veel over de vloer voor hun groepsbijeenkomsten, hun intervisies en hun telefonische permanentie. Elke coördinator heeft daarom een grote netwerkfunctie, zowel binnen- als buitenshuis. 

Samen sterk 

Waar er vroeger vooral sprake was van aparte activiteiten voor gezinnen, brachten we deze nu allemaal samen op woensdagnamiddag. We combineren dat met een knutselactiviteit, begeleid door een vrijwilliger. Zo blijven gezinnen hier nog wat hangen. Ouders leren elkaar beter kennen met een kop koffie of thee, kinderen spelen buiten, we creëren hier elke woensdag een gezellig familiegebeuren. Alle aanbieders en gezinnen ervaren dat als heel positief. 

Ouders van tieners en hun vragen 

We hebben een aanbod opvoedingsondersteuning voor ouders van tieners, de OO10-stress sessies, op basis van de Rots en Watertrainingen. Dat is een aanbod met een groot bereik. De tieners zelf komen heel moeilijk naar hier, het zijn vooral de ouders met opvoedvragen rond sociale media, drugsproblematiek of schooluitval.  

Een Huis voor iedereen 

We vonden nog steeds niet de sleutel die maakt dat je voor 100% de mensen bereikt. Je weet dat je aanbod aan de noden van de buurt tegemoetkomt, en toch bereiken we soms maar weinig mensen. Het is moeilijk omdat gezinnen in Deurne Noord vooral materiële hulp nodig hebben. We hebben een ruilboetiek waar mensen kleren kunnen ruilen, een pretloket waar mensen goedkoper tickets voor cultuur of cinema kunnen krijgen. We bieden hier vanuit Kind en Gezin melkattesten aan waarmee mensen in de apotheek poedermelk kunnen krijgen, we gaan een luierbank starten… We doen dus veel aan materiële hulpverlening, maar we moeten opletten dat we niet het Huis van het arme Kind worden. We willen een Huis zijn voor iedereen, met een vergrote focus op de moeilijk bereikbare gezinnen. We willen niet blind zijn voor de uitdagingen van de buurt. 

Het brede plaatje 

Een holistische kijk op gezinnen is belangrijk. Een ouder die werkloos wordt, een scheiding, een verhuis: alles wat binnen een gezin gebeurt, heeft invloed op een kind en zijn opvoeding. Je moet wel bewaken dat je dat in zo’n Huis ook werkbaar houdt. Wij kunnen niet alles oplossen in een Huis van het Kind. Onze taak is mensen juist doorverwijzen, naar een plaats waar ze verder geholpen worden. Als ouders zonder werk zitten, dan gaan wij geen werk zoeken voor hen. We lieiden ze toe naar de VDAB. Als mensen hier komen met papieren die ze niet begrijpen, vullen wij deze niet in met hen, ook al zijn er medewerkers in huis die hun taal spreken. We verwijzen naar het buurthuis, die een dienst hebben voor wie in de knoop zit met papieren of vragen heeft over schooltoelagen. Je moet kijken wat er allemaal in je buurt voorhanden is, gericht gaan samenwerken met externe partners en toeleiden naar hun werking. Omgekeerd kunnen die partners alles wat met kinderen en opvoeding te maken heeft naar ons Huis doorsturen.