Op zoek naar de juiste communicatiemix voor diversiteitscommunicatie

Elke boodschap tussen zender en ontvanger is onderhevig aan 'ruis', waardoor boodschappen moeilijk gevonden worden, anders begrepen worden of op een eigen manier geïnterpreteerd worden. Enkele zaken om rekening mee te houden om de communicatieruis zo klein mogelijk te houden:

 • Stel een communicatieplan op: analyseer welke uitdagingen op je pad komen, kies een strategie en communicatiedoelen en koppel er de nodige acties en mensen aan. Je kan hierbij gebruik maken van de communicatiedoelen die de literatuur onderscheidt:

  • aandacht trekken, je bekendheid verhogen
  • informeren, kennis verhogen
  • overuigen, gedragsverandering bewerkstelligen
  • ondersteunen en aanmoedigen
  • onderhouden van een duurzame relatie met je doelgroep
  • verbinden en interactie verhogen
 • kies je media en kanalen: elk kanaal of medium heeft zijn eigen sterktes. Een affiche springt in het oog, een brochure informeert meer in de diepte. Een website informeert, een evenement op Facebook nodigt uit tot interactie. Een contactformulier laat een vraag toe op elk moment van de dag, een Whatsapp gesprek is persoonlijk en diepgaander. Sommige doelgroepen maken zelden gebruik van bepaalde kanalen, andere zijn net heel populair en ook daar zijn snelle verschuivingen mogelijk. Idealiter zet je een mix in van media en kanalen. Weeg telkens goed af hoeveel tijd en energie je in een kanaal kan steken. Beter enkel een goed uitgebouwde Facebookpagina dan verschillende social media accounts waar zelden berichten verschijnen.
  • mondelinge media: onthaal, telefoon, videogesprekken, evenementen, chat... Voordelen: boodschappen op maat, veel impact, ideaal voor mensen met visuele beperking of voor wie geschreven Nederlands een drempel vormt. Nadelen: beperkt bereik en intensief.
  • gedrukte media: brief, flyer, brochure, affiche, kaartje, boek... Voordelen: info blijft langere tijd beschikbaar en kan opnieuw geraadpleegd worden. Nadelen: kostprijs, voorbereidingstijd, minder toegankelijk voor wie Nederlands een drempel vormt, niet snel aanpasbaar.
  • digitale media: website, mail, Whatsapp, Messenger, Facebook, Instagram, YouTube, blogs, vlogs... Voordelen: groot bereik, heel veel mensen zijn actief op sociale media, snel, divers publiek. Nadelen: de digitale kloof bestaat wel degelijk en zorgt ervoor dat je een kwetsbare groep niet bereikt.
  • pers: krant, tijdschrift, tv,, radio websites, nieuwsmedia... Voordelen: breed bereik, ook buiten je traditionele doelgroep. Nadelen: nieuwkomers, mensen met migratie-achtergrond kijken vooral naar buitenlandse media. Ook jongeren bereik je steeds minder via traditionele kanalen.