OO10-stress

Auteur :

EXPOO en Kwadraat - CAW Antwerpen

Jaar van publicatie :

2018

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving

OO10-stress is een psychofysieke weerbaarheid en agressieregulatie training. Door middel van ervaringsgerichtheid, kunnen ouders op een actieve manier vaardigheden ontwikkelen en handvatten krijgen om om te gaan met stressvolle opvoedingssituaties.
Op een rustige assertieve manier reageren vanuit een stevige, evenwichtige en beheerste houding is de basis van deze training. Het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbeheersing staat centraal. Deze vaardigheden eigen maken, zorgt ervoor dat je sterker kan staan in je ouderrol.

Beschrijving:

Rots & Water© is een psychofysieke training voor jongens en meisjes uit  basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een evidence based Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pestprogramma. Het is een programma dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief, waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Kwadraat CAW- Antwerpen paste deze methodiek aan, aan de grootstedelijke context waarin onze Antwerpse jongeren vertoeven. In het verleden werden ook klasgroepen door hen getraind en werden er opleidingen gegeven aan jeugdwerkers om sterker in hun schoenen te staan als begeleider. Vanuit deze ervaringen is de idee gegroeid om deze training ook voor ouders van tieners aan te bieden.  Daarnaast is in het verleden deze concrete vraag van ouders van jongeren die reeds een Rots en Water training volgden ook meermaals gekomen.

Doelgroep

De methodiek is opgezet voor ouders van tieners tussen de tien en vierentwintig  jaar. OO10-stress richt zich naar elke ouder die stress ervaart in de opvoeding van zijn of haar tiener. De ouders moeten de Nederlandse taal machtig zijn en in Antwerpen of één van haar districten wonen. 
Momenteel kiezen we er voor om enkel mama's te trainen in Antwerpen. De methodiek kan echter ook zeker ingezet worden voor vaders van tieners.

Praktijkbeschrijving

Bekijk of download hier de praktijkbeschrijving 

pdf bestandPBS OO10-stress.pdf (254 kB)