Onze materialenambassadeur

Ken je onze materialenambassadeur al? docAtlas is een intercultureel leercentrum voor het onderwijs met een vestiging in Antwerpen en in Turnhout. Ze ondersteunen professionals van alle onderwijsniveaus en in de voorschoolse educatie rond de thema’s taal, welbevinden, wereldburgerschapseducatie, interculturaliteit, diversiteit, ouderbetrokkenheid, maatschappij-oriëntatie en opvoedingsondersteuning. Ook wie werkt in het brede werkveld van gezins- en opvoedingsondersteuning, vindt er materialen.

Voor de Week van de Opvoeding maken zij sinds enkele jaren een selectie uit hun aanbod, dat aansluit op het thema. Een proevertje uit hun aanbod, om verder geïnspireerd te raken over 'Opvoeden, dat doen we samen'. LIteratuur, praktijkvoorbeelden, doe- en denkboeken: kies je persoonlijke favorieten uit de lijst. Pinterest-fan? Ook daar vind je alle materialen. Je kan ze gratis ontlenen.

Dit jaar hebben ze nog iets extra in petto: een gratis welkom@docAtlas moment. Dat houdt in:
•    Het gebruik van een lokaal in Antwerpen of Turnhout (van 1 uur tot een dagdeel)
•    De materialen die geselecteerd werden voor de Week van de Opvoeding, staan daar tot jullie beschikking
•    Ruimte om er op je eigen manier mee aan de slag te gaan

Een ideale insteek om een boeiend intervisiemoment te organiseren met je organisatie en de partners die betrokken zijn bij de Week van de Opvoeding.

Interesse? DocAtlas voorziet zeven van deze welkomstmomenten, tijdens of na de Week van de Opvoeding. Mail naar merel.vandenbranden@provincieantwerpen.be en leg samen een geschikt moment vast. De eerste 7 organisaties die reageren, hebben prijs.