Ontmoetingsruimte wordt smeltkroes in De Haan

Door het proportioneel universalisme te integreren binnen de werking, merken ze in De Haan dat ze gezinnen bereiken met verschillende socio-culturele achtergronden. Zo is de ontmoetingsruimte van het Huis van het Kind, de Kelle, een smeltkroes van culturen en sociale achtergronden. Iedereen is er evenwaardig en vindt op zijn manier aansluiting bij het activiteitenaanbod. Grootouders, toeristen, modale gezinnen, kwetsbare gezinnen, allochtone gezinnen: ze nemen samen deel aan de activiteiten. Het mooie hiervan is dat het inclusieve concept voor iedereen verrijkend werkt. 
 

Contactgegevens

Huis van het Kind De Haan

Bijdrage in het magazine Huizen van het Kind