Ontmoetingsactiviteiten Gezinsbond in Huizen van het Kind Antwerpen

Als partner in de Huizen van het Kind Stad Antwerpen organiseert de Gezinsbond ontmoetingsgerichte activiteiten voor gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar.

Doel

In de grootstad Antwerpen werden er 17 Huizen opgericht, verspreid over verschillende buurten, wijken en districten. De stad Antwerpen zet actief in op de strijd tegen armoede. Ze kozen de Gezinsbond als partner in de Huizen van het Kind omdat we als organisatie gezinnen samenbrengen. We geven daarbij het ontmoetingsgericht aanbod mee vorm.

Doelgroep

Gezinnen met kinderen van 0 - 12 jaar. 

Werkwijze

Als partner in de Huizen van het Kind organiseert de Gezinsbond laagdrempelig ontmoetingsactiviteiten voor ouder(s) samen met hun kinderen. Op deze manier geven we gezinnen de kans om elkaar informeel te ondersteunen bij opvoedingsvragen en hun sociaal kapitaal verder uit te bouwen. We zetten in op gebruikersparticipatie door ons aanbod vorm te geven aan de hand van signalen die we opvangen bij gezinnen en samen te werken met lokale partners. Ons aanbod is daardoor zeer gevarieerd en speelt dus in op de noden en behoeften van de buurt. Zo krijgen onze kookworkshops een educatieve toets door samen te werken met een diëtiste, kan men beroep doen op informatieve sessies zoals “veilig online” of werken we samen met externe partners om onze gezinnen te laten kennismaken met kunst en cultuur. Ook laagdrempelige bewegings – en knutselactiviteiten behoren tot ons aanbod.

Partners

Als partner in de Huizen van het Kind komen we in contact met verschillende organisaties. Elk Huis is samengesteld uit meerdere organisaties wat zorgt voor een diversiteit in samenwerkingsverbanden.
Daarnaast zetten we ook in op vrijwilligerswerking. Onze educatieve medewerkers ondersteunen vrijwilligers in hun samenwerking met de Huizen van het Kind. We zorgen voor inspiratiemomenten en werken materiaal uit waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

Sterktes 

De workshops zijn laagdrempelig. Het hele gezin is welkom. Voor jongere kinderen wordt er opvang voorzien.

Een nauwe samenwerking met onze partners binnen de Huizen van het Kind zorgen voor een goede toeleiding. Deze organisaties hebben vaak al een goede vertrouwensband met gezinnen en kunnen hen doorverwijzen naar onze workshops. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers. Zij wonen vaak in de buurt, kennen de gezinnen en weten wat er leeft en speelt.

De workshops worden gegeven op een locatie die gekend is voor de ouders en goed bereikbaar is.  De workshops zijn gratis.  Het aanbod is gevarieerd en er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de noden van de buurt.

In samenwerking met onze partners stellen we een structureel aanbod op. Dat wil zeggen dat activiteiten bv. elke eerste woensdag van de maand terugkomen. Dat biedt duidelijkheid voor ouders. Daarnaast is er ook een optioneel aanbod. Wanneer de Huizen van het Kind een bepaalde nood opmerken in de buurt kunnen zij op elk moment beroep doen op dit aanbod bv. een informatieve sessie rond sociale media.

Uitdagingen

 

Het aantal deelnemers: het is belangrijk om een goed evenwicht te zoeken bij het aantal gezinnen dat deelneemt. In sommige Huizen zijn onze workshops zo succesvol dat we een gemiddelde van 70 deelnemers bereiken. Voor deze grotere groepen is het dan ook een uitdaging om de kwaliteit van de workshop te waarborgen.   

 

Diversiteit: We bereiken heel veel soorten gezinnen in Antwerpen. Omdat de huizen vooral buurtgericht werken, blijft het voor ons een aandachtspunt om een goede mix te vinden tussen verschillende culturen onder de deelnemers.  

 

Fysieke aanwezigheid: De beroepskrachten van de Gezinsbond hebben geen vast plek in het Huis. We werken vanop een andere locatie waardoor het voor ons moeilijker is om een vertrouwensrelatie met gezinnen op te bouwen of noden minder snel op te pikken. Hiervoor rekenen we vooral op samenwerkingsverbanden binnen het Huis.

 

Samenwerking met vrijwilligers: Werken met vrijwilligers versterkt onze organisatie en betekent een meerwaarde in de werking van de Huizen van het Kind. Anderzijds maakt dit ons soms kwetsbaar. De ideeën van vrijwilligers sluiten niet altijd aan bij hetgeen de Gezinsbond als organisatie of de coördinator van het Huis belangrijk vinden of waar de noden in de buurt liggen

 

Contact

Gezinsbond in de Huizen van het Kind

Contactpersoon: Bieke Vleugels

bieke.vleugels@gezinsbond.be

0488 89 96 87

Meer lezen?

Inspiratieboekje Samenwerking tussen Gezinsbond en de Huizen van het Kind