Ontmoeten voor ouders van kinderen van 0 - 3 jaar in Kortrijk

'Jammer dat het ontmoetingsmoment niet dagelijks doorgaat'

Doel van je project

 - Ouders bij elkaar brengen,

- Versterken van ouders door onderlinge bekrachtiging van ouders, door erkenning en herkenning

- Netwerk van ouders uitbreiden

- Bevorderen van het samen spelen van ouders met hun kinderen

- Sociale cohesie bevorderen

- Uitwisseling tussen ouders bevorderen

 

Doelgroep

aanstaande ouders en ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar

 

Korte beschrijving

De ontmoeting vindt plaats in de lokalen van een kinderdagverblijf, waar tevens het regiohuis van Kind en Gezin en een consultatiebureau gevestigd is. De ontmoeting gaat door op het moment dat er ook consultatie is. Hierdoor bereiken we zowel de mensen die een afspraak hebben op het consultatiebureau, als ook mensen die specifiek voor het ontmoeten langs komen. Dit zorgt voor een mix van mensen en er ligt geen klemtoon op een specifieke doelgroep. Er is wisselwerking tussen de verschillende ouders en er is een gevoel van gelijkheid. Mensen kunnen vrij binnenspringen tussen 9u en 11u30. Er is speelgoed voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en voor de ouders voorzien we een tasje koffie. Er zijn steeds twee medewerkers van Kind en Gezin aanwezig: een regioverpleegkundige en een gezinsondersteuner.

 

Hoe werk je aan sociale cohesie?

Door de ontmoeting te laten plaats vinden tijdens een consultatiemoment, bereiken we alle ouders, zowel kwetsbare gezinnen als modale ouders. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking tussen de verschillende ouders.

Presentatie

Betrokken organisatie

Kind & Gezin Logo

Een beeld zegt meer dan woorden...

ontmoeten kortrijk