Ontmoeten in vrije confrontatie

Ceci n’est pas le monde

We geven kinderen niet de wereld, maar wat wij voor de wereld houden. Opvoeding geeft te maken met waarden en normen, met wat wij belangrijk vinden om door te geven aan de volgende generatie. Onzeker zijn over welke wereld we doorgeven en of dat dan wel de juiste is, is inherent aan het opvoedingsproces. Opvoeden is een intergenerationeel proces. Hierin gaan we samen met andere ouders twijfelen, reflecteren, nadenken en confronteren. In ontmoeting met de ander worden we met onze eigen kijk geconfronteerd. In ontmoeting met andere ouders zien we onszelf als ouder meer helder verschijnen. Het vormen van onze identiteit als ouder is proces waarin verschillende perspectieven op het kind en de wereld naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden, bewust of onbewust, in vrije confrontatie.

In het project ‘ontmoeten in vrije confrontatie’ gaan pedagogisch coachen op zoek naar kansen om ontmoeting tussen ouders in de breedste zin van het woord te stimuleren. Dit gebeurt in samenwerking met lokale initiatieven in een toegekende Brusselse gemeente. Via sociaal demografische analyse wordt op zoek gegaan naar stadswijken waarin het creëren van ontmoeting tussen diverse groepen winst kan genereren door het initiëren van ondersteuning en versterken van sociale cohesie. Het hoofdprincipe is dat ouders samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten. In die ontmoetingen faciliteren studenten Pedagogie van het jonge kind interactie tussen ouders wat als ondersteunende kan worden ervaren. In de ontmoeting gebeurt er iets met ouders. In ontmoeting start de reflectie. Sociale cohesie en verbondenheid tussen mensen zijn hier kernwoorden.

Biografie

Kaat Verhaeghe is Master in de pedagogische wetenschappen en tewerkgesteld als pedagoog binnen de Bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind aan de Erasmushogeschool Brussel. Binnen deze opleiding verzorgt ze opleidingsonderdelen als ‘kind en maatschappij’ en ‘goed ouderschap?’. Hierin staat het kritisch kijken naar maatschappij en het discours over kind-zijn,  opvoeding en ouderschap centraal. Verder is ze structureel onderzoeker van het kenniscentrum Urban Coaching and Education waarin ze onderzoek doet naar het creëren van professionele identiteit door cultureel bewustzijn. Binnen dit onderzoek ontwikkelt ze samen met collega’s Joke Den haese en Geert De Raedemaeker een narratieve coachingsmethodiek om de professionele ontwikkeling van pedagogische professionals te ondersteunen.
Kaat is tevens bestuurslid van Janusz Korczak Vlaanderen vzw. Naast het zorgen voor meer bekendheid over het leven en werk van Janusz Korczak bij pedagogische professionals, ondersteunt de vzw kleinschalige projecten die kinderparticipatie en de rechten van het kind centraal stellen. 

 

 

Video-presentatie