Ontleenformulier EXPOO-bib

Via dit formulier kan je boeken ontlenen uit de collectie van EXPOO. Boeken kan je alleen op persoon ontlenen. Je krijgt de gevraagde werken per post opgestuurd.

Ontleen je een boek, dan moet je dat zelf terugbezorgen aan de EXPOO Bibliotheek. Dat kan door het werk per post op te sturen (EXPOO Bibliotheek, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel) of door het werk af te geven in een provinciale afdeling van Kind en Gezin (je steekt het boek dan in een enveloppe met EXPOO Brussel op). Je mag natuurlijk ook langskomen om het boek terug te brengen.

Je mag maximaal 5 bibliotheekmaterialen ontlenen voor een periode van 1 maand. Deze periode kan tweemaal verlengd worden met een maand. Verlengen kan niet wanneer de materialen door iemand anders gereserveerd zijn.

2 + 2 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.