Onlinehulp Econsult

Auteur :

Christa Nieuwboer

Jaar van publicatie :

2020

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


Korte beschrijving:

Bij een e-mailconsult hoeven de client en professional niet gelijktijdig online te zijn. Het is een a-synchroon medium. Dat biedt voordelen. Beiden, cliënt en professional, hebben bedenktijd om hun vragen en antwoorden te formuleren. Ook is het mogelijk om handige bijlages of hyperlinks mee te sturen.

De presentatie biedt praktische tips die voortgekomen zijn uit onderzoek naar e-mailconsult.
Onderzocht is welk type vragen ouders stelden aan professionele opvoedings-ondersteuners en welk type antwoorden zij kregen:- oudergericht – expertgericht- contextgericht. Dit bleek geen goede match! Professionals boden van alles wat. Het typeren van vragen kan helpen om efficiënt aan te sluiten of om de ouder te helpen een ander perspectief te zien.

Via 10 aandachtspunten leidt een e-mailconsult tot meer empowerment (grip op de problematische situatie).
Een e-consult kan eenmalig zijn. Maar er zijn ook complete e-mail therapieën. Veel online behandelprogramma’s werken met online dagboeken en uitwisselingen tussen een cliënt en een professional.