Online UiT-agenda Huis van het Kind

Samenwerking Kind en Gezin en UiT

Kind en Gezin wil de verschillende Huizen van het Kind zo goed mogelijk ondersteunen, met respect voor hun individuele context (lokale inbedding, inhoudelijke focus, ...). Via een overkoepelende partnerschap met publicq vzw wil ze de Huizen van het Kind extra ondersteunen in het bekendmaken van hun lokaal aanbod naar gezinnen met kinderen en jongeren.

Elk Huis van het Kind creëert een waaier aan aanbod en diensten voor gezinnen, en dit zo dicht mogelijk bij de (leefwereld van) gezinnen.
Vrijetijdsbeleving en de toegang daartoe vormt een onderdeel van een integraal welbevinden van gezinnen. Cultuurparticipatie draagt wezenlijk bij aan de (intellectuele en sociale) ontwikkeling van
kinderen. Informatie over de lokale mogelijkheden rond vrijetijdsactiviteiten is dus een meerwaarde voor de Huizen van het Kind.
Via de tools van publiq kan deze informatie zowel offline (in fysieke vorm) als online aangeboden worden.

Publiq en Kind & Gezin willen voor de Huizen van het Kind een of meerdere mogelijkheden van samenwerkingsscenario’s aanbieden. Hieronder beschrijven we de verschillende mogelijkheden waarop je als Huis van het Kind kunt intekenen.

Online UiT-agenda op je website

Een website is één van de uithangborden van een Huis van het Kind. Het is één van de ingangen waar gezinnen verschillende soorten informatie zoeken of vinden:

 • Praktische informatie (locatie en bereikbaarheid van het Huis, openingsuren..)
 • Doorverwijzingen naar partnerorganisaties of andere diensten
 • Inhoudelijke informatie over diverse aspecten rond opvoeding, ontwikkeling, gezondheid

Gekoppeld aan de (intellectuele/sociale) opvoeding en ontwikkeling is er ook ruimte voor een vrijetijdsagenda.
De activiteitenagenda is gefilterd op aanbod dat relevant is voor gezinnen met kinderen en ook gefilterd op de regio waarin het Huis van het Kind opereert.

Uit-kalender HvhK

Drie opties voor de online UiT-agenda

Er zijn 3 mogelijke kalenders:
1. Een algemene kalender (combinatie van de 3 hoofdthema’s, bijna zo breed als Vlieg). De leeftijdsgrens is voor Kind & Gezin 15 jaar ipv 12 jaar.

2. Een thematische kalender met 3 ingangen:

 • Vorming & Opvoeding
 • Sport & Beweging 
 • Cultuur & Creativiteit

Elke (deel)kalender bevat activiteiten die gefilterd zijn binnen de scope van dat thema. Deze mogelijkheid is ideaal als ingang op de homepagina van de website, of een
landingspagina rond vrije tijd.

De thematische kalender is opgebouwd uit:

 • Korte uitleg waarom dit aspect belangrijk is in de groei van je kind
 • Tips: aantal (activiteiten) tips rond het betreffende thema (opvoeding, beweging, creativiteit)
 • Agenda: link naar de doorzoekbare agenda met de juiste filter (regio/onderwerp)

3. Een kleine tipswidget, waarin maximaal 3 activiteiten die binnenkort plaatsvinden (‘upcoming’) worden opgelijst.

 

Uit-kalender HvhK

Een Huis van het Kind dat interesse heeft in deze opzet kan een keuze maken uit de 3 mogelijkheden. Uiteraard wordt daarbij een specifieke filter op de regio die het Huis van het Kind bestrijkt ingesteld.  De opmaak van de widget neemt de opmaak van de gastwebsite naadloos over. De agenda past zich ook perfect aan bij mobiel gebruik.

De UiT-widgets hebben nog andere mogelijkheden voor het instellen van de scope, naast de thema's en regio's:

 • Selectie via labels: Er is een bijkomende filter, onder de noemer 'Activiteiten met het Huis van het Kind', mogelijk zodat je Huis van het Kind specifiek aanbod (eigen activiteiten, of samenwerking met bepaalde partners) apart aandacht kan geven. Deze activiteiten dienen manueel aangeduid te worden met het label 'huisvanhetkind' in de UiTdatabank. De beheerder van de agenda kan op de back office van de UiTdatabank zelf activiteiten zoeken en labelen. Een handleiding voor het labelen vind je hier
 • Selectie via zoek- en trefwoorden of andere zoekparameters: De agendawidget wordt zo ingesteld dat automatisch de activiteiten die beantwoorden aan het trefwoord of de zoekcriteria verschijnen in de agendawidget.

Deze mogelijkheden zijn momenteel niet geïmplementeerd in de showcase. Alle mogelijkheden worden hier uitgelegd. 

Een generiek voorbeeld van de online UiT-agenda Huis van het Kind is interactief te bekijken op:
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/contacteer-ons/test-uit-in-vlaanderen.jsp
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/contacteer-ons/test-uit-in-vlaanderen-kalender.jsp

Voorbeelden vind je onder meer bij volgende Huizen van het Kind:

Hoe een agendawidget op je website verkrijgen?

Dankzij de samenwerking tussen Kind en Gezin en publiq vzw kan je heel vlot een agendawidget voor je website verkrijgen.

Praktisch

Volgende stappen voor het aanvragen van je agendawidget:

 1. Aanvraag widget bij Kind en Gezin: Vul het online aanvraagformulier in. Kind en Gezin bezorgt de informatie aan publiq.
 2. publiq gaat aan de slag en bouwt en configureert de widget.
 3. publiq bezorgt de widgetcode (1 lijn code) aan de webmaster van het aanvragende Huis van het Kind, die de code ‘inplakt’ in de website van het Huis van het Kind.
 4. Op basis van wederzijdse feedback kan publiq aan de widget nog wijzigingen aanbrengen.

Minimale aanpassingen voor een goede weergave zijn mogelijk. Diepgaande ingrepen in de stylesheet zijn niet mogelijk.

Timing

Publiq stelt de gevraagde widgets zo snel als mogelijk in, en houdt in haar planning zoveel mogelijk rekening met de geplande campagne van Kind en Gezin (september 2018).

 • Wie intekent voor 15 juli 2018, is nog zeker van implementatie voor eind augustus. 
 • Wie intekent voor 20 augustus 2018, is zeker van implementatie voor eind september.

Financieel

De activiteitendata in de UiTdatabank staan gratis ter beschikking.
Voor het gebruik van de widgettool, de toegang tot de databank en de hosting ervan wordt normaal een kost aangerekend aan de partners van publiq.
Dit bestaat uit een eenmalige setup fee en een jaarlijkse recurrente onderhoudskost.

 1. Setup fee: Dankzij de overkoepelende samenwerking tussen Kind en Gezin en publiq komt Kind en Gezin tussen voor de hele setup fee.
 2. Voor de recurrente onderhoudskost staat Kind en Gezin niet in, maar deze kost wordt in overleg tussen Kind en Gezin en publiq beperkt en aangerekend aan het betreffende Huis van het Kind tegen een gereduceerd tarief van 95€/jaar excl BTW.

Vragen?

Heb je vragen over dit aanbod? Neem contact via huizenvanhetkind@kindengezin.be

Kind & Gezin Logo
Uit-kalender HvhK

online UiT-agenda aanvragen

Wil je graag een agendawidget op je website Huis van het Kind? Fijn! Gelieve het online aanvraagformulier volledig in te vullen. 

Het staat de Huizen van het Kind vrij om - buiten de overeenkomst van Kind en Gezin en publicq - een samenwerkingsverband aan te gaan met publicq. Dan wordt de samenwerking op maat besproken, een aparte overeenkomst gesloten en een project op maat uitgevoerd.

UiT-tips in een display in je Huis van het Kind

Naast de online UiT-agenda kan je ook offline je aanbod bekend maken door gebruik te maken van een display en 'tipblaadjes'. 

Via een display kan je een selectie uit je cultuur- en vrijetijdsaanbod in de kijker zetten.