Online ontmoeting – ervaringsuitwisseling

Sociale steun en mensen met elkaar in verbinding brengen is een kernopdracht in gezinsondersteuning en in de Huizen van het Kind. Door de corona pandemie was het niet mogelijk gezinnen in groep fysiek samen te brengen. Heel wat organisaties starten met online ontmoetingsmomenten.

EXPOO faciliteerde een ervaringsuitwiseling op 28 mei.
Volgende praktijkwerkers waren bereid om met ons en met collega’s ervaringen uit te wisselen over hoe in deze periode ingezet wordt op ouders online verbinden, ontmoeting, sociale cohesie. 

 • Huis van het Kind Geraardsbergen: Natasja Vankwikenborne en Leslie Libaers
 • Huis van het Kind Hasselt: Ingrid Donders en Lore Swerts
 • Expertisecentrum Kraamzorg ‘de wieg’: Mireille Picard en Els Soete

Wat wordt aangeboden?

In de eerste plaats wordt gezocht hoe het bestaande fysieke aanbod, nu digitaal kan ingevuld worden.

Wekelijkse ontmoetingsmomenten worden vervangen door virtuele momenten. De samenkomsten kennen een vaste structuur met verwelkoming en kennismaking. Dan volgt de activiteit (voorlezen, dansen, knutselen…). De structuur en activiteit blijft quasi dezelfde als deze van fysieke ontmoetingen zodat dit herkenbaarheid verhoogt en vertrouwd aanvoelt.

Verder wordt er ingezet op online open en gesloten communities via Facebook. Voorbeeld van een open community: https://www.facebook.com/groups/222884268805175/?source_id=1001877439860217 Dit is het online platform SPRUIT voor aanstaande en kersverse ouders waar het Huis van het Kind en zijn partners digitaal ondersteunt. Via deze communities wisselen ouders ervaringen uit via een online forum, worden posts geplaatst van leuke en interessante artikels,  relevante websites en worden webinars en workshops aangeboden.

Een derde vorm is ontmoeten faciliteren door de organisatie van webinars omdat ouders dan heel actief via de chatfunctie ervaringen uitwisselen, gekoppeld aan het onderwerp van de webinar. Omgekeerd kan in de toekomst bijvoorbeeld na een fysieke infosessie of oudertraining, verder online worden ingezet door online communities op te zetten voor de ouders die deelnamen.

Online platforms en kanalen

Via een Facebook Event worden de virtuele ontmoetingsmomenten aangekondigd, waarbij deelnemers kunnen aangeven dat ze willen deelnemen. De online activiteit is dan te volgen via een link van MS Teams of Jitse Meet.
Voor de online communities wordt gekozen om met Facebook te werken omdat dit vertrouwd is, ook bij de meer kwetsbare gezinnen.

Rollen professional

Bij de online ontmoetingsmomenten via MS Teams, is er een moderator nodig om de mensen uit de digitale lobby te halen die willen aansluiten en die tevens de chatfunctie wat modereert naast de medewerker die de activiteit begeleidt.
Het opzetten van online communities werkt ook sterk als je met verschillende partners uit het Huis inzet op toeleiding en ondersteuning van dit platform.

Ervaringen

 • Deze nieuwe manier van werken met communities vraagt veel personeelsinzet maar zal ongetwijfeld na een jaar renderen, kan behouden blijven in het aanbod en ingezet worden op een blended manier naast fysieke ontmoetingsmomenten.
 • Het bereik van gezinnen was in sommige situaties beperkt maar groeit.  Ouders vinden het fijn om informatie op te doen via de webinars (ipv fysieke bijeenkomsten). 
 • Wanneer in de toekomst ingezet wordt op blended ondersteuning, moet je gezinnen daarop voorbereiden en bijv. tijdens een eerste contact al peilen naar de verwachtingen van ouders en met welke digitale kanalen zij het meest vertrouwd zijn.
 • Online werken met gezinnen geeft een inkijk in de huiskamer en dat blijft bij sommige mensen ook als een drempel ervaren worden. Echter kan men via steeds meer online tools de achtergrond aanpassen zodat ook dit op termijn geen drempel meer is.

Een digitale ontmoetingsplaats creëren

Wanneer je een online of digitale ontmoetingsplaats wil organiseren is het belangrijk enkele afspraken te maken met de ouder(s). Een online video- of beeldbelgesprek gaat idealiter door met maximaal zes andere ouders, een gespreksleider en een moderator die ouders uit virtuele wachtkamers haalt en de chat modereert.

Maak duidelijk wat jullie rol is als professionals (zowel de gespreksleider als de moderator van de chatbox) en wat het doel is van de digitale ontmoetingsplek.

 • Niemand is hier om te oordelen of te duiden
 • Ouders kunnen er uitwisselen over wat hen bezig houdt, waar ze mogelijks mee zitten, hoe ze hiermee omgaan. Herkenning in elkaar, erkenning van hun situatie. En wat tips en handvatten om weer verder te gaan. Het onderwerp staat niet vast, dat bepaalt de groep samen.
 • Als professionals ben je observerend aanwezig, sta je open voor de impliciete boodschap achter een bepaalde mededeling of gedrag. Je geeft taal aan wat kinderen en ouders voelen, denken, tonen… Benoem wat je waarneemt in het hier-en-nu. Je kan gesprekken opentrekken (zowel inhoudelijk, als tussen wie het plaatsvindt).

Net zoals je huisregels hebt in je fysieke ontmoetingsplaats, moet je deze ook bepalen voor jouw digitale ontmoetingsplaats. Je wil ook digitaal streven naar een emotioneel veilige context en ouders een “thuisgevoel” geven:

 • Raad de ouder(s) aan iets te nemen om te drinken bij aanvang. Maak het gezellig.
 • Wees als professional zeker 5 minuutjes vroeger al online zodat je maximaal iedereen aandacht kan schenken bij aankomst en elk kind en elke ouder een moment van onverdeelde aandacht kan geven.
 • Zorg dat iedereen deelneemt met microfoon en camera aan. Deelnemen kan anoniem maar om ongewenste gasten te vermijden is het bij online ontmoeten noodzakelijk de basisafspraak te maken dat alle deelnemers toestemming geven voor het gebruik van de microfoon en de camera. Maak deze afspraak al vooraf duidelijk wanneer je je link voor deelname online plaats. Je kan deelnemers hier bij de start van het gesprek nog eens aan herinneren (zowel mondeling als via de chat om technische problemen bij de ouder uit te sluiten). Echter om een veilige omgeving te garanderen voor alle ouders, kan je als professional best deelnemers die weigeren zich visueel kenbaar te maken, verwijderen uit het gesprek.
 • De naam en eventueel de leeftijd van elk kind kan je het best via de chat delen, zo hebben de ouders en jij als professional een handig overzicht van elke ouders en diens kind(eren).
 • Geef de duur van het gesprek aan en maak duidelijk dat er niets wordt opgenomen of opgeslagen.
 • Vervolgens is er ruimte voor online spel en ontmoeting waarbij de medewerkers een faciliterende rol opnemen in de interacties tussen kinderen en ouders, tussen kinderen onderling en tussen ouders onderling.
 • Zorg voor een soort van afscheidsritueel en sluit het gesprek af.