Online module "Wegwijs in opvoedingsondersteuning"

In de online leermodule “Wegwijs in Opvoedingsondersteuning” kan je je in een halve dag de basis rond opvoedingsondersteuning eigen maken.

In de module wordt ingegaan op volgende thema’s: wat is opvoeden, wat verstaan we onder opvoedingsondersteuning, welk aanbod aan opvoedingsondersteuning bestaat er, hoe kan samenwerking met partners vorm krijgen, ... 

Deze module bevat ook een coachfunctie die je toelaat om vragen te stellen over de inhoud van de webcursus of om in interactie te gaan met andere cursisten.

De webcursus gebruiken is helemaal gratis. Je kan de cursus op je eigen tempo doorlopen. Het doornemen van de hele cursus neemt ongeveer een halve dag in beslag, je kan dit naar eigen wens spreiden.