Onderzoeksrapport: Burgerinitiatieven voor gezinnen, door gezinnen.

Auteur :

Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Gezinsbond

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Opvoeding en de omgeving

Type :

Wetenschappelijke publicatie


Korte beschrijving:

Niet alleen de overheid en intermediairen spelen een rol in de ondersteuning van gezinnen, ook gezinnen zelf zetten initiatieven op om elkaar te ondersteunen. Enerzijds zien we de voorbije decennia een trend tot individualisering en polarisering in de samenleving, anderzijds zien we heel wat burgerinitiatieven waarbij nieuwe vormen van solidariteit en ontmoeting vorm krijgen. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) en de Gezinsbond deden met steun van Kind en Gezin een kwalitatief onderzoek ter voorbereiding van de Gezinsconferentie op 14 maart 2019, “Burgerinitiatieven voor gezinnen, door gezinnen”.
Dit is het verslag dat in kaart brengt welke verschillende soorten initiatieven er zijn en welke faciliterende en belemmerende factoren zij ervaren. 

Reageer op dit artikel

6 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.