Onderzoek naar de plaats en functie van een spel- en ontmoetingsinitiatief in het kader van de preventie van geestelijke gezondheidsproblemen bij infants en hun 'ouders'.

Auteur :

Greet Geenen - VAGGA

Jaar van publicatie :

2016

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Dit rapport is het eindproduct van een onderzoeksproject dat CGG VAGGA in de periode van februari tot december 2015 heeft uitgevoerd in opdracht van Kind en Gezin.

Het betreft een actieonderzoek naar de optimalisatie van de samenwerking tussen de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg (voor infants en hun ouders) en de Huizen van het Kind in functie van de preventie (vroegdetectie en –interventie) van geestelijke gezondheidsproblemen. In dit kader wou CGG VAGGA nagaan in welke mate een laagdrempelige vorm van ondersteuning zoals een spel- en ontmoetingsinitiatief kan bijdragen tot de vroegdetectie van psychische problemen bij jonge kinderen en hun ouders en het tijdig opstarten van een behandeling indien aangewezen. Daarnaast wou het onderzoeken in welke mate een spel- en ontmoetingsinitiatief kan ingezet worden om de ontwikkeling en het psychisch welbevinden van jonge kinderen (tot en met 3 jaar) en hun ouders te bevorderen.