Onderwijsdeelname van kinderen van woonwagenbewoners

Auteur :

Unia

Jaar van publicatie :

2017

Type :

rapport


Unia voerde in 2017 een bevraging uit om zich te krijgen op de onderwijsdeelname van kinderen van woonwagenbewoners. De bevraging richtte zich op intermediairs. Dit rapport brengt verslag uit van de bevraging en doet enkele aanbevelingen.