Onderwijs

De onderwijssetting is één van de grootste vindplaatsen voor kinderen/jongeren en ouders.  De Huizen van het Kind kunnen een rol spelen in het verbinden van onderwijs en andere levensdomeinen.

Praktijkbeschrijving Huiswerkbegeleiding

In Vlaanderen en Brussel bestaat er een grote diversiteit aan initiatieven die studie- en gezinsondersteuning bieden. Veel Huizen van het Kind bouwen dit aanbod uit.

Het onderzoekscentrum EQUALITY ( HOGENT) en EXPOO, het Expertisecentrum voor Opvoedings- en gezinsondersteuning(Agentschap Opgroeien) sloegen de handen in elkaar om samen een praktijkbeschrijving te maken van dit aanbod. Afgelopen maanden brachten we medewerkers van een 25- tal projecten samen. We gingen in gesprek over hoe de projecten hun studie- en gezinsondersteuning uitwerkten, voor wie en met wie ze dit doen. We focusten ons hierbij vooral op de samenwerking met scholen, met ouders en op de manier waarop ze zich organiseerden.

Deze bevindingen werden voorgelegd aan een expertentafel.
Het eindresultaat is een gedetailleerde beschrijving van de werking van die initiatieven, een identificatie van gemeenschappelijke processen en werkzame factoren en reflecties op een aantal knelpunten.

Magazine Huizen van het Kind

Het is voor de CLB's nog zoeken: hoe puzzel je een samenwerkingsmodel in elkaar dat goed is voor kinderen en jongeren?

Magazine Huizen van het Kind

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie is het fundament waarop kinderen hun verdere schoolloopbaan enten.

Evoluties en opties Roadmap

Artikel: Raakvlakken tussen onderwijs en welzijn in de Huizen van het KInd

Onderwijs- en welzijnsactoren spelen een gezamenlijke rol in het grootbrengen van kinderen en jongeren.  Gedachten en praktijkvoorbeelden om verder in te zetten op de kruisbestuivng tussen onderwijs en welzijn.

Transitie thuis - kinderopvang - school

Info over kleuterparticipatie en transitie tussen thuis - kinderopvang - school vind je op de themapagina

Nieuw: Bekijk ook de tips over digitaal inschrijven.

Uit de praktijk

Filmpje: Schoolkostenfonds - HvhK Geraardsbergen

video

De roze vlog - Huis van het Kind Sint-Niklaas

sociale vaardigheden

Vlog Schoolstart Mechelen

Schoolstart vlog

Literatuur en onderzoek

Onderwijs en de Huizen van het Kind

Leentje De Schuymer schreef een artikel over de samenwerking tussen onderwijs en welzijn binnen de Huizen van het Kind.

Rapport: Ouders uit kansarme gezinnen over zorg en onderwijs

Dit rapport laat gezinnen met jonge kinderen in armoede aan het woord. In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerde het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool een kwalitatief onderzoek uit naar de beleving en de verwachtingen van autochtone en allochtone kansarme ouders met betrekking tot voorzieningen, begeleidingsinitiatieven en scholen voor kinderen in hun eerste levensjaren. Op basis van diepte-interviews met 31 respondenten en 2 focusgroepen, werd een analyse gemaakt van de redenen voor niet-gebruik, de positieve en negatieve ervaringen met scholen en voorzieningen en hun voorstellen tot optimalisering van de werking voor kwetsbare doelgroepen.

Onderzoek: Welzijn en school

HoGent start een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als doel een analyse te maken en aanbevelingen te formuleren over de samenwerking tussen school- en welzijnsactoren met het oog op een kwaliteitsvolle ondersteuning van kwetsbare gezinnen met kinderen in het basisonderwijs.