Ondersteuningsbehoeften en tevredenheid van Vlaamse pleegouders

Auteur :

Kenniscentrum Pleegzorg

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Wetenschappelijke publicatie


Welke ondersteuningsbehoeften signaleren pleegouders in het omgaan met hun pleegkinderen en hun ouders ? Hoe tevreden zijn pleegouders over de pleegplaatsing (waarbij zowel de samenwerking met de begeleiding werd bevraagd als de relatie met het pleegkind) ?

De informatie uit de nieuwsbrief werd gebaseerd op het onderzoek van Vanderfaeillie et al: Vanderfaeillie, J., Gypen, L., West, D., & Van Holen, F. (2020). Support needs and satisfaction of Flemish foster parents in long-term foster care: Associated characteristics of foster children, foster parents and foster placements. Children and Youth Services Review, 113, 104990.