Ondersteuning Huizen van het Kind

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen. Zo delen en maken we kennis en bouwen we samen verder aan de Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel. Via events, online uitwisselingsplatformen e.d. kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.
Deze pagina bundelt informatie, kennis en methodieken ter ondersteuning van de Huizen van het Kind.

Uitwisseling en netwerking

EXPOO organiseert events, online uitwisselingsplatformen e.d. zodat al wie betrokken is bij de Huizen van het Kind contacten kunnen leggen en kennis delen.

Vorming, materialen en methodieken

Om je te ondersteunen bij het vorm geven van je Huis van het Kind, voorziet EXPOO heel wat vormingsmogelijkheden, materialen en methodieken

Partners in ondersteuning

Heel wat organisaties zetten in op ondersteuning van de Huizen van het Kind. Bekijk hier bij wie je ook terecht kan.

Campagne Huizen van het Kind

Label partnerorganisatie HvK 2