Ondersteunen van kinderen en jongeren na Corona

Ook wanneer de coronamaatregelen worden afgebouwd, zal deze periode zijn sporen hebben nagelaten op vooral het mentale welzijn van kinderen en jongeren. We verzamelden informatie.

Algemeen

Op goedgezind.be schreef pedagoge Marie Loop een artikel over de impact van de coronacrisis op jongeren.

Psychologen Nicole Vliegen en Saskia Malcorps schreven een opiniestuk in De Standaard over de nood aan spel en contact voor kinderen en jongeren.

 

Mentaal welzijn

De Campagne '4 voor 12' van TeGek wil praten over psychische kwetsbaarheid ondersteunen. Er wordt gesproken over de  4 signalen die aantonen wanneer iemand het moeilijk heeft en over hoe je met die persoon het gesprek kunt aangaan.

NokNok is een project van het Vlaams Instituut Gezond Leven. De site www.noknok.be is bedoeld om de veerkracht van 12 tot 16- jarigen te versterken via tips, opdrachten en wetenschappelijk onderbouwde informatie. De 4 knaltips om je goed in je vel te voelen, zijn hiervan een voorbeeld.

De podcastreeks van Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren, biedt heel wat inspirerende tips om in gesprek te gaan met jongeren. Luister (podcast) | Awel

Om zoveel mogelijk jongeren te ondersteunen, lanceerde Rode Neuzen Dag het boostpakket:

Mediteer mee!      
Experten aan het woord     
Straffe verhalen van jongeren
Deze organisaties staan klaar voor jou!

Je vindt ook heel wat verhalen van jongeren (corona confessions) en tips terug op de website van de OverkopHuizen
Corona & de Tips van OverKop - jongerenwerker Tuur | OverKop
Corona Confessions| OverKop

Frances Lefebure vroeg aan jongeren hoe het écht met hen gaat. Je kan het vragenuurtje en de interviews met experten herbekijken via de Instagram van Make Belgium Great Again.

Bataljong verzamelde heel wat mooi acties en activiteiten: Welbevinden in tijden van corona | Bataljong

Ook interessant is de input die VDS en vzw Kompas verzamelden omtrent het thema ‘bereiken van kinderen en jongeren in tijden van corona’ in het kader van projectoproep ‘Generatie Veerkracht’. 
Deze input vertaalden ze in de vorm van een kennisbank/padlet. Een werkinstrument voor het brede jeugdwerk.

De LOGO's ontwierpen een bladwijzer 'Hulp KOMt van PAS' met een overzicht van heel wat mogelijke hulplijnen waar kinderen en jongeren, om aan te tonen dat ze met hun problemen steeds ergens terecht kunnen en dat het oké is om af en toe nood te hebben aan 'nen babbel'. Ook te downloaden als bureaubladachtergrond (voor computers in de klas of op smartschool bijvoorbeeld).

In Nederland werd een handreiking 'Bevordering mentale gezondheid jeugd' gemaakt, ter ondersteuning van de lokale besturen. De handreiking bevat een stappenplan, een overzicht van de peilers van een preventief beleid op dit domein en praktijkvoorbeelden.

 

De gevolgen van de coronapandemie voor kinderen

In deze tekst van het NJI wordt de impact van coronamaatregelen op de ontwikkeling van bassischoolkinderen onderzocht. Alles wijst erop dat de uiteindelijke effecten op de ontwikkeling van kinderen grotendeels bepaald worden door de manier waarop het gezin en de omgeving ermee omgaan. Kinderen met ondersteunende leefomgevingen en stevige sociale netwerken zijn veerkrachtiger en beter bestand tegen stresserende omstandigheden en hebben meer kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen.

 

Scholen

Gezond Leven biedt een heel uitgebreide pagina met tips: Gezonde School in tijden van corona: focus op mentaal welbevinden | Gezond Leven
 

Lang voor Corona (in 2016) verscheen er op Klasse.be al een artikel met oefeningen om de veerkracht van leerlingen te verhogen en een oproep voor scholen om een draaiboek te maken over geestelijke gezondheid op school.

Jeugdhulp

Door de COVID-19-maatregelen in het voorjaar van 2020 in de jeugdhulp is voor verschillende kinderen en jongeren met een indicatie verblijf beslist om hen tijdens de lockdown toch in hun gezin te laten verblijven. Deze uitzonderlijke situatie was een kans om te leren uit de vele inspanningen van velen, en om inzichten te verwerven over de kijk van Jeugdhulp op verblijf. In het najaar van 2020 zijn daarom regionale (digitale) focusgroepen georganiseerd, waar zowel cliënten-vertegenwoordigers, voorzieningen als verwijzers, hun ervaringen, goede praktijken, aandachtspunten en aanbevelingen uitwisselden. Dat heeft geleid tot heel waardevolle inzichten. Daarnaast is ook input van andere bronnen verwerkt. De resultaten zijn te vinden op de website van Jeugdhulp.

Jeugdwerk

In de brochure ‘Mentaal sterk, da’s jeugdwerk’ staat heel wat info rond het oppikken van signalen die wijzen op zich niet goed voelen in zijn of haar vel en die handvaten biedt om, binnen het jeugdwerk, met dergelijke situaties om te gaan. 
 

Informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de jeugdsector vind je op de pagina van het ministerie van Cultuur, Jeugd en Media of bij de Ambrassade