Omwille van het verschil. De Huizen van het Kind vanuit een kinderrechtenperspectief.

EXPOO ging in gesprek met vier experts en maakte een video-montage van de meest boeiende uitspraken. Tijdens de key-note lezing gaf Bruno Vanobbergen hier een reflectie op:

  •       Dr. Louis Ferrant, medewerker huisartsgeneeskunde universiteit Antwerpen
  •       Dr. An Piessens, directeur Kind en Samenleving
  •       Prof. Dr. Stefan Ramaekers, KU Leuven
  •       Prof. Dr. Michel Vandenbroeck, UGent

Louis Ferrant

louis

Dr. Louis Ferrant is sinds 1977 huisarts in het Wijkgezondheidscentrum Medikuregem ( Anderlecht) en medewerker van het Centrum voor Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen.

Zijn interessegebieden zijn : interculturele communicatie , diversiteit en gezondheid, preventie van de sociale gezondheidskloof bij kinderen.
In 2000 startte hij in de wijk Kuregem het “Huis der Gezinnen” op : een preventief initiatief dat als inloopteam door Kind en Gezin werd erkend. Het is een open huis waar gewerkt wordt met ouders en kinderen van 0 tot 8 jaar rond drie thema’s : opvoeding, voeding en taal. Sinds 2014 wordt er ook een prenatale begeleiding voor kansarme zwangeren aangeboden.

Michel Vandenbroeck

Michel

Prof Dr. Michel Vandenbroeck is hoofddocent gezinspedagogiek aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent. Hij ontsluit zijn expertise voor de praktijk als lid van het raadgevend comité van Kind & Gezin en in zijn functie van voorzitter van VBJK (Vernieuwing in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen). Michel is voorzitter van de klankbordgroep "Jonge Kinderen en armoede" van de Koning Boudewijnstichting en lid van de redactieraad van verschillende wetenschappelijke tijdschriften (waaronder "European Early Childhood Education Research Journal" en "Early Years"  en editor van de boekenreeks "Contesting Early Childhood"). Daarnaast is hij betrokken bij promotieonderzoeken op nationaal en internationaal niveau.

An Piessens

ann

Dr. An Piessens is pedagoog, directeur van Kind & Samenleving vzw en mama van 2 dochters. Geïnspireerd door die 3 invalshoeken, een ploeg gemotiveerde collega’s en stapels gelezen (en ongelezen) boeken ijvert ze voor meer oog voor de positie van kinderen in de samenleving. Kind & Samenleving voert onderzoek uit bij kinderen, over die levensdomeinen die voor kinderen belangrijk zijn. Daarmee wil de organisatie overheden en professionals ondersteunen die een verschil kunnen maken in het leven van kinderen. 

Stefan Ramaekers

stefan

Prof. Dr. Stefan Ramaekers studeerde Pedagogische Wetenschappen en Wijsbegeerte aan de KU Leuven en behaalde een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen binnen het domein van de Wijsgerige Pedagogiek over vormen van ‘scepticisme’ in pedagogische praktijken en theorievorming. Zijn onderzoek en onderwijs zijn te situeren in het brede veld van de wijsgerig-pedagogische theorievorming. Onderzoeksmatig houdt hij zich onder meer bezig met een kritische studie van het veranderend discours omtrent opvoeden en de ouder-kindrelatie en van de pedagogische betekenis van opvoedingsondersteuning. Samen met Judith Suissa van het Institute of Education van het University College London schreef hij het boek The Claims of Parenting. Reasons, responsibility, and society. (In het Nederlands vertaald onder de titel Goed ouderschap. Een andere kijk op opvoeden.)

Bruno Vanobbergen

bruno_vanobbergen2_copy_titus_simoens_2014.jpg

Bruno Vanobbergen is sinds 2009 kinderrechtencommissaris. Hij zal op het congres de keynote lezing verzorgen "Omwille van het verschil. De Huizen van het Kind vanuit een kinderrechtenperspectief”. De Huizen van het Kind vallen vandaag onder wat men preventieve gezinsondersteuning noemt, en dat suggereert dat ze mee moeten vermijden 'dat er iets zou gebeuren'.De focus ligt dus op het tekort, op iets wat gezinnen niet hebben, maar wel zouden moeten hebben. Bruno vraagt zich af of er een ander perspectief mogelijk is, één die niet vertrekt vanuit het tekort, maar net recht probeert te doen aan het verschil. 

Video-presentatie Bruno Vanobbergen

EXPOO in gesprek met 4 experten over de Huizen van het Kind