Omgevingsanalyse en literatuurstudie aanbod opvoedingsondersteuning bij 10- tot 16- jarigen Antwerpen. Eindrapport

Auteur :

Thomas More Antwerpen; J. Dekrem

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

In deze literatuurstudie worden enkele nationale en internationale preventieve (gezins-) ondersteunings- en begeleidingsinitiatieven voor ouders van jongeren tussen 10 en 17 jaar besproken. De initiatieven voldoen minstens aan volgende criteria: (1) ze zijn gericht op ouders en (2) ze ondersteunen de ouders bij de opvoeding van hun tieners. Naast een bespreking van het opzet van de interventies, bespreken we de effectiviteit van deze methodieken.

Deze literatuurstudie biedt geenszins een exhaustief overzicht van ondersteunings- en begeleidingsinitiatieven voor ouders van jongeren tussen 10 en 17 jaar, maar is eerder, gericht op het in kaart brengen van enkele nieuwe en/of minder gekende nationale en internationale initiatieven die als inspiratie kunnen dienen voor het uitwerken van het aanbod preventieve (gezins-) ondersteunings- en begeleidingsinitiatieven voor ouders van jongeren tussen 10 en 17 jaar binnen de Huizen van het Kind.