OCMW's en opvoedingsondersteuning. Een synthese van twaalf dialoogtafels met OCMW-medewerkers

Auteur :

Lieve Cattrijsse, Opvoeden plus, Katho.

Jaar van publicatie :

2013

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Heel wat OCMW's bieden opvoedingsondersteuning en dat aanbod werd in kaart gebracht door Lieve Cattrijsse van Opvoeden Plus (Katho). Het onderzoeksrapport toont dat niet élk OCMW álle functies van opvoedingsondersteuning realiseert, maar dat er heel wat initiatieven zijn die inspelen op de diverse noden en behoeften van ouders en opvoedingsverantwoordelijken.
Het onderzoek kwam er op vraag van de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning van Jongerenwelzijn.