OCMW Roeselare - Tovertuin

Korte beschrijving van de organisatie

De Tovertuin is een samenwerkingsverband bestaande uit K&G, KomAf, vzw t'Hope, CAW Centraal West-Vlaanderen,  Zorgbedrijf Roeselare, vzw Elim, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, stad Roeselare en OCMW Roeselare.

De Tovertuin bevordert de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkelingskansen van het jonge kind en ondersteunt jonge (kwetsbare) ouders in hun ouderrol.  De Tovertuin ondersteunt ouders via spel om een band met hun kind te ontwikkelen.
De Tovertuin reikt handvaten aan om de behoeften van het kind te begrijpen en hier op in te spelen. De Tovertuin creëert een stimulerende omgeving voor jonge kinderen van 0-3 jaar vanuit de visie Reggio Emilia. Deze visie vertrekt vanuit drie pedagogen: het kind, de volwassene en de ruimte/materiaal.

Betekenis van het traject KKGK

  • Door de methodiek zelfevaluatie en impact meten,  slaagden we er in om de impact van het project De Tovertuin voor zowel de ouders als de jonge kinderen  in kaart te brengen.
  • Het was een intensief traject maar het is/ was een ideale tool om de doelstellingen van de Tovertuin scherper te formuleren en acties gericht in te zetten. We ervaarden het traject als een meerwaarde om te communiceren met interne en externe partners over het project. Op die manier werd het draagvlak voor het project zowel intern als extern versterkt.  

Waar meer informatie te verkrijgen?

Website Roeselare.be 

Contactpersonen: