Nurse Family Partnership (Voorzorg)

VoorZorg richt zich op jonge vrouwen die in verwachting zijn van hun eerste kind en hoge risico's op verscheidene problemen hebben. Het programma start als de aanstaande moeder 14-28 weken zwanger is en eindigt als het kind de leeftijd van 2 jaar bereikt.  Tijdens het programma worden middels huisbezoeken van een VoorZorgverpleegkundige risicofactoren systematisch aangepakt.

Doel
Het hoofddoel van het programma is het voorkomen van kindermishandeling of -verwaarlozing. De specifieke doelen zijn:

  • verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind;
  • verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind;
  • verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Doelgroep
Het programma is in eerste instantie gericht op de jonge, aanstaande moeders, die bij aanvang niet langer dan 28 weken zwanger zijn. De moeders die mee kunnen doen aan het programma behoren tot een zogenaamde hoogrisico-groep, hetgeen wordt geselecteerd aan de hand van de criteria: geen eerder levengeboren kind, maximaal 28 weken zwanger, maximaal 25 jaar, maximale opleiding VMBO-P.
Aanvullende criteria zijn: geen steunend sociaal netwerk, alcohol- en drugsgebruik, geweld en mishandeling, psychische problematiek, opvatting over moederschap.

Meer info
www.voorzorg.info
http://www.nursefamilypartnership.org/
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/VoorZorg