Nog niet bereikte doelgroepen

Een cruciaal element van een diverser bereik is dat we reflecteren over het eigen aanbod en verwachtingen. Als we oprecht luisteren naar de behoeften en verwachtingen van de mensen die we willen bereiken geraken we een stap verder. We benaderen de doelgroep dan niet enkel als consument maar als mede-eigenaar van het aanbod. Hiervoor is tijd en ruimte nodig want dit vraagt dat we contact zoeken met de nog niet bereikte doelgroep en hun vertrouwen krijgen.

Samenwerking zoeken met partners die dicht bij de doelgroep staan (brugfiguren, ervaringsdeskundigen, zelforganisaties, vrijwilligers) kan daar bij helpen. Zij hebben een specifieke deskundigheid: het vertrouwen dat ze genieten, de herkenbaarheid, de taal, de nabijheid …

Goede samenwerking start met gelijkwaardigheid en gedeelde doelstellingen. Investering in een gedeelde visie op de samenwerking is daarom nodig. In een visie waarbij het gaat over deelnemen én deelhebben, waar er ruimte is voor verschil, kan ieders deskundigheid renderen.

Om een visie waarbij luisteren naar de doelgroep, zelfreflectie en cocreatie een plek krijgen te vertalen in een participatieve aanpak is de LCD-toolkit van Demos een mooi instrument.