Nieuwe subsidieoproep Huizen van het Kind

  • 5 maart 2019

In Vlaanderen en Brussel zijn we op weg naar een Huis van het Kind: overal en voor elk kind, elk gezin. 308 van de 319 Vlaamse gemeenten en Brussel een Huis van het Kind. Dit betekent dat in nog 11 gemeenten verdere stappen moeten genomen worden om te komen tot een Huis van het Kind.  

Deze oproep richt zich naar de gemeentes die nog geen gesubsidieerd Huis van het Kind hebben. De Vlaamse overheid heeft middelen ter beschikking gesteld om vanaf 2019 jaarlijks in elke gemeente een Huis van het Kind te subsidiëren. Momenteel zijn er nog middelen beschikbaar voor de 5 Huizen van het Kind die erkend maar nog niet gesubsidieerd zijn en voor de 11 gemeentes waar nog geen Huis van het Kind opgericht is. 

Meer informatie over de subsidieoproep vind je hier