Nieuwe autoriteit in de buurt - Kiel (Antwerpen)

Dit is een inspirerende praktijk van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen.

Kiel is één van de kwetsbaarste buurten in Antwerpen met zeer veel (super-) diversiteit, armoede, hoge werkloosheidcijfers en veel overlast en criminaliteit. Tegelijkertijd neemt het aantal families met jongere kinderen in de buurt toe. Medewerkers uit diverse sectoren getuigen wat Nieuwe Autoriteit teweeg bracht in de buurt. Het is zeer bijzonder hoe mensen uit zeer diverse sectoren elkaar vinden en samen werk maken van de leefbaarheid van de wijk.

Krachten bundelen

Uit onderzoek weten we dat een kwetsbare buurt de ontwikkeling van jeugddelinquentie stimuleert. Zo groeide de motivatie om de krachten te bundelen en de wijk tot een veiligere plaats te maken voor kinderen om op te groeien en zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers.

Nieuwe autoriteit op wijkniveau

Hoewel er al veel initiatieven en projecten lopende waren in de buurt, werden deze telkens uitgevoerd vanuit afzonderlijke velden (onderwijs, veiligheid, etc.) en zonder gezamenlijke visie of gemeenschappelijke grond. Juist daarom besloten Stad Antwerpen en Jeugdzorg Emmaüs te gaan samenwerken om Nieuwe Autoriteit op buurtniveau te gaan implementeren.

Trainingen en netwerken

Intussen namen reeds meer dan 90 jongerenwerkers, bibliotheekmedewerkers, politie, zorgcoördinatoren, etc. deel aan een tweedaagse opleiding in Nieuwe Autoriteit. Daarnaast werden twee netwerken gevormd: één met professionals en één met buurtbewoners. Deze netwerken werden opgesteld om de samenwerking te bevorderen en vormen open, innovatieve plaatsen van co-creatie.

Contactgegevens

Manuel Janssens | Projectleider Sociale Interventie | Nieuwe Autoriteit Kiel
Stad Antwerpen | Samen Leven
NOVA Schijfstraat 105 | 2020 Antwerpen
Tel 03 292 65 92 | gsm 0494 26 71 10
manuel.janssens@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be

Maak kennis met Nieuwe Autoriteit op het Kiel