Nieuw: website één gezin één plan

  • 30 november 2019

Eén gezin – één plan, werf 1, versterking RTJ … waar staat dat nu ook weer voor? 
Wie zijn de 15 samenwerkingsverbanden? In welke gemeenten zijn ze actief? 
Wat doet een eerstelijnspsycholoog? 
Op de overzichtelijke mini-website vind je alle nuttige info, waaronder de contactgegevens van de samenwerkingsverbanden. 
Ook op het Vlaams Loket Jeugdhulp is steeds meer informatie te vinden.