Nieuw kinderrecht: het recht om te falen

Auteur :

B. Wienen

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Document


In deze tiende Mulock Houwer-lezing treedt Bert Wienen in de voetsporen van zijn markante
voorganger. Net als Mulock Houwer komt hij op voor het recht van kinderen om niet te hoeven
werken. Wienen betoogt dat kinderen en jongeren in onze huidige prestatiesamenleving
knechten zijn van de economie, die onder zelfdwang moeten werken aan de beste versie van
zichzelf. Een vorm van kinderarbeid dus.
Om die trend te keren, pleit Wienen ervoor om onderwijs en opvoeding weer los te weken
van economische principes. Zodat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot
gemeenschapsmens,
in plaats van als betere versie van zichzelf. Geheel in de geest van
Mulock Houwer, die het onderwijs zag als ultieme oefenplek voor kinderen om te leren
functioneren binnen gemeenschappen.