New opportunities for investing in children

Het rapport heeft als doel om de stand van zaken over kinderrechten en kinderarmoede in de verschillende Europese lidstaten weer te geven. Er wordt per land een overzicht gegeven. Verder geeft het beleidsmakers handvaten over hoe kinderrechten een plaats krijgen in het beleid en wordt er een evaluatie gemaakt van de prioriteit die aan kinderrechten wordt gegeven.

Het rapport is opgesteld in het Engels.

Auteur :

Eurochild

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Europees beleid inzake kinderrechten en kinderarmoedebestrijding

Type :

Document


Korte beschrijving:

Stand van zaken over de kinderrechten en kinderarmoede in de EU lidstaten

Reageer op dit artikel

2 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.