Netwerk Ontmoeting

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.  
In het netwerk ontmoeting vind je verschillende vormen van uitwisseling over het thema ontmoeting en ontmoetingsplaatsen.

Virtueel Thematisch Netwerk Ontmoeten

EXPOO wil professionals die werken rond ontmoeting, spel en ontmoetingsplaatsen met elkaar verbinden en uitwisseling rond het thema stimuleren.

De virtuele werkplek is een kanaal waarlangs je beroep kan doen op een netwerk van professionals en organisaties die met ontmoeting bezig zijn. Via het online platform kan je vragen stellen en expertise, ideeën en good practices delen met collega's van de groep. Op die manier kan iedereen leren van elkaar en kunnen ideeën groeien.

Dit expertisenetwerk is een gesloten groep, dus moet je je hiervoor eerst aanmelden.

Interesse? Laat het weten via info@expoo.be 

Lerend netwerk Ontmoeting (2015)

Voor mensen die betrokken zijn bij ontmoetingsplaatsen organiseerde EXPOO 2015 een Lerend Netwerk Ontmoeting. Het lerend netwerk geeft de mogelijkheid om kennis te delen en te leren van elkaar. 10 ontmoetingsinitiatieven namen deel aan het lerend netwerk. Het verslag met de voorstelling van de diverse ontmoetingsinitiatieven en een neerslag van de inhoudelijke bespreking kan je hier raadplegen.

Basisvorming Ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Een tweedaagse vorming, in samenwerking met het VCOK, rond het organiseren van ontmoeting en ontmoetingsplaatsen als opvoedingsondersteuning

Themapagina Ontmoeting

Op deze pagina vind je over het thema ontmoeting, ontmoetingsfunctie en ontmoetingsplaatsen de informatie overzichtelijk bij elkaar: belangrijke inzichten, kennisdocumenten, gerelateerde onderwerpen, materiaal om aan ouders mee te geven, ....Deze pagina wordt regelmatig aangevuld