NESET

In het NESET rapport over de rol en plaats van voorschoolse voorzieningen in geïntegreerd werken en de meerwaarde hiervan voor kwetsbare groepen, zoals Roma, worden voorwaarden op 4 niveaus beschreven: 

  • Gedeelde visie, startend vanuit de noden van kinderen, gezinnen en de samenleving. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een gedeelde visie op nationaal, lokaal niveau en het niveau van de voorziening 
  • Een competent systeem met sterk leiderschap en reflectieve medewerkers 
  • Ondersteunend beleid en financiering 
  • Betrokkenheid van gezinnen en de lokale gemeenschap

Website

de website van NESET