Naar meer wenselijk gedrag op de basisschool : wat werkt?

Auteur :

NJI

Jaar van publicatie :

2013

Thema :

Gedrag en welzijn

Type :

Document


Korte beschrijving:

Voor het stimuleren van wenselijk gedrag zijn alle kinderen gebaat bij effectief en goed opgezet pedagogisch en didactisch onderwijs. Een positief pedagogisch klimaat is daarbij belangrijk. Daarnaast is de school een veilige plek met duidelijke regels. Ook een goede interactie tussen de leraren en leerlingen, een positieve omgang tussen leerlingen onderling en handelingsgericht werken zijn belangrijke beschermende factoren. Andere kenmerken van effectief onderwijs zijn resultaatgericht en gestructureerd onderwijs en integraal werken. Om te voorkomen dat ongewenst gedrag zich ontwikkelt tot probleemgedrag is het belangrijk dat de leerkracht de ontwikkeling van deze kinderen goed volgt en mogelijke signalen tijdig onderkent en adequaat handelt.

Reageer op dit artikel
4 + 7 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.