Mythes over hoogbegaafdheid

Jammer genoeg leven er in de maatschappij en binnen de (geestelijke) gezondheidszorg heel wat mythes over hoogbegaafdheid. Dit leidt ertoe dat hoogbegaafde individuen vaak niet de erkenning of hulp krijgen waar ze nood aan hebben. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende mythes weergegeven.

Sociaal

Mythe: Hoogbegaafden zijn sociaal onbekwaam.

Waarheid: Hoogbegaafden beschikken over dezelfde sociale vaardigheden als anderen, maar hebben het soms moeilijk om aansluiting te vinden of zich verbonden te voelen door een verschil in interesses, manier van denken …

Werk

Mythe: Hoogbegaafden bekleden hoge functies.

Waarheid: Door moeilijkheden bij het omgaan met een uitdaging, verkiezen hoogbegaafden het soms om in een lagere, comfortabele positie te blijven en slaan ze een promotie vaker af. Net zoals in de algemene bevolking, is er ook bij hoogbegaafden een grote variatie in het type job dat deze mensen uitoefenen.

IQ

Mythe: Pas wanneer er een IQ van ≥ 130 wordt vastgesteld, kan er sprake zijn van hoogbegaafdheid.

Waarheid: Er zijn heel wat factoren die een intelligentieonderzoek en IQ-cijfer kunnen beïnvloeden (bv. faalangst, verminderd welbevinden). Hierdoor is het mogelijk dat ook hoogbegaafden een score behalen die lager is dan 130. Hoogbegaafdheid is meer dan IQ alleen.

School

Mythe: In tegenstelling tot andere problemen (bv. leerstoornis, ASS, ADHD) is aanpak bij hoogbegaafdheid geen prioriteit in de klas.

Waarheid: Wanneer niet ingegrepen wordt, lopen hoogbegaafden een groter risico op een verminderd welzijn, een gebrek aan adequate werkstrategieën, een mislukte (schoolse) carrière… Ook hoogbegaafdheid is een prioriteit.

Ondersteuning

Mythe: Hoogbegaafden hebben enkel ondersteuning nodig als problemen zich stellen. Hoogbegaafden redden zich wel.

Waarheid: Álle hoogbegaafden hebben nood aan ondersteuning. Enkel zo kunnen zij hun capaciteiten ten volle benutten en ontwikkelen en worden verdere moeilijkheden voorkomen

Prestaties

Mythe: Hoogbegaafden zetten steeds goede prestaties neer en maken zelden fouten.

Waarheid: Fouten maken is menselijk en hoogbegaafdheid biedt geen garantie voor perfecte prestaties. Ook andere factoren zoals steun vanuit de omgeving, werkstrategieën, motivatie, welbevinden, ect. spelen mee.