Monitoring en evaluatie

Het netwerk vertrekt vanuit een degelijke en brede omgevingsanalyse en zet in op periodieke monitoring en evaluatie van bereik en kwaliteit van dienstverlening en projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve informatie en onderzoek.

Gehanteerde praktijken en voorbeelden:

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt, maakt haar keuzes op basis van analyse, studie, wetenschappelijke inzichten en inzichten vanuit de praktijk.
    • De start ligt in het smart bepalen van de doelstellingen op Vlaams en lokaal niveau. Daarin kunnen verschillen zitten. De discussie hoe die doelstellingen te bereiken vanuit een proportioneel universele opzet speelt zich af op organisatie-, netwerk- en beleidsniveau.

    • Community diagnose is een heel belangrijk instrument voor werkers  Het is belangrijk dat ook de werkers hierin een stem hebben. Het is eveneens belangrijk te kijken naar wat de noden zijn en niet gewoon wie noden heeft.

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt monitort hoe haar bereik zich verhoudt tot de wijk(en) waarin het zich bevindt.

    • Kind en Gezin heeft veel data en we weten dus heel wat over nieuwgeborenen. Deze informatie meer gaan gebruiken, het leggen naast wie het HvhK bereikt. Vanuit proportioneel  universalisme kan je dan de kritische vraag stellen: wij zien een verschil, en wat doe je daarmee?

  • Een lokaal netwerk dat proportioneel universeel werkt toetst haar werking op regelmatige tijdstippen op de betaalbaarheid, bruikbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid en begrijpbaarheid van wat gedaan wordt samen met de verschillende betrokkenen.