Moeders van de tweede generatie: hun waarden en behoeften aan steun

Auteur :

M. Distelbrink e.a.

Jaar van publicatie :

2020

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Eén op de vijf ouders met een migratieachtergrond in Nederland is van de tweede generatie. Welke waarden vinden deze ouders belangrijk om aan hun kinderen mee te geven? Aan wat voor steun bij de opvoeding hebben zij behoefte? KIS sprak ruim veertig tweede generatie moeders en bracht hun visies en ervaringen in kaart.

In het onderzoek is, op één vader na, met moeders gesproken. In de interviews is ook de rol van vaders opgenomen en gevraagd naar mogelijke verschillen. ‘Waar veel tweede generatie ouders tegenaan lopen’, vertelt Marjolijn Distelbrink, als senior onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut, ‘is dat hoewel ze op veel fronten goed zijn geïntegreerd, perfect Nederlands spreken, hoog opgeleid zijn, ze toch nog altijd als een buitenstaander worden gezien. Dat roept emoties op, die smalle definitie van wat “Nederlands” zou zijn. In je identiteit spelen vele aspecten mee. Het zou mooi zijn als er erkenning komt voor die meervoudigheid’.

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van