Moeders informeren moeders

Moeders Informeren Moeders (MIM) geeft opvoedingsondersteuning, gezondheidsvoorlichting en een steuntje in de rug aan moeders van een eerste kind. Ervaren moeders gaan maandelijks op bezoek bij de MIM-moeders en praten met hen over de opvoeding en verzorging tot het kind 18 maanden oud is.

Doelen
Het doel van Moeders Informeren Moeders is:

  • het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het zelfzorgvermogen van moeders met een eerste kind vergroten; 
  • moeders toerusten voor dagelijkse vragen over de verzorging en opvoeding door hun kennis, inzicht en vaardigheden te vermeerderen; 
  • de sociale netwerken van moeders versterken; 
  • moeders informeren over maatschappelijke voorzieningen en hen stimuleren om daarvan gebruik te maken.


Doelgroep
Het programma is gericht op moeders met een eerste kind tussen 0 en 18 maanden en dan vooral moeders met specifieke sociaal-economische kenmerken, moeders van baby's met complicaties die voor, tijdens of na de bevalling zijn opgetreden, en moeders van baby's met een handicap. 

Meer informatie
MIM is gebaseerd op op het Ierse Community Mothers Programme en het Engelse Child Development Programme 
Website  www.moedersinformerenmoeders.nl

De handleiding voor de MIM-coördinatoren kan je hier terugvinden.