Mieke Groeninck

Mieke Groeninck.jpg

Organisatie

Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Werkdomeinen

Gedrag & welzijn

Ouderschap & opvoeding

Brede leefomgeving

Contactgegevens

Adres: Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel

Telefoon: 0032 472 36 89 29
E-mail: mieke.groeninck@odisee.be
Url: https://leidenuni.academia.edu/MiekeGroeninck

Facebook: https://www.facebook.com/mieke.groeninck

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mieke-groeninck-35436390/

Twitter: @Mieke_G

Maak kennis

Mieke Groeninck (°1987) is Master in de Geschiedenis (KUL - 2009), in de Europese Studies (KUL - 2010) en  in de Journalistiek (Erasmus Hogeschool Brussel - 2011). Ze is ook opgeleid als leerkracht secundair onderwijs (Panta Rhei Hogeschool - 2013).

Na als leerkracht (2011), voor een ngo (2012), en de VRT Nieuwsdienst (2012-2014) te hebben gewerkt, doctoreerde ze in de Sociale en Culturele Antropologie (KULeuven - 2017) in het domein van antropologie van islam. Gedurende twee jaar (2013-2015) verrichte zij daartoe veldwerk in zes Brusselse moskeeën en islamitische instituten met een Marokkaanse achtergrond, waarbij ze zich richtte op de rol van religieuze kennis voor het alledaagse leven van moslims in een seculiere omgeving. Ze werkte rond vroomheid bij studenten islam, en hoe zij deze persoonlijke hervormingsprocessen trachten te bewerkstelligen in en buiten wat we typische 'de religieuze sfeer' noemen. Daartoe leerde zij ook te denken, schrijven en conceptualiseren rond de rol van het 'onzichtbare', ongrijpbare en onverklaarbare.  Dit leunt nauw aan bij inzichten uit de cultuursensitieve psychologie, waarvoor Mieke dan ook regelmatig als expert uitgenodigd wordt.

Na haar doctoraat werkte Mieke gedurende 1,5 jaar als hoofdonderzoeker op een PWO-project naar de ondersteuning van veerkracht bij asielzoekende en vluchtelingengezinnen van Afghaanse, Syrische en Iraakse origine (Kenniscentrum Gezinswetenschappen, september 2017 - april 2019). Dat resulteerde in het boek "Veerkracht in beweging. Dynamieken bij vluchtelingengezinnen versterken" (Garant, 2019).

Intussen werkt ze als postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit van Leiden (Marie S. Curie Postdoctoral Research Grant, 2019-2021), rond de ontwikkeling van imamopleidingen in België en Nederland. Daarnaast blijft ze verbonden met het vluchtelingenonderzoek, door het promotorschap van een PWO-project naar gezinshereniging bij vluchtelingen (Kenniscentrum Gezinswetenschappen, 2019-2022), door lezingen over het boek en door het schrijven van academische en werkveldgerichte publicaties op basis van haar eigen PWO-onderzoek.
 

Omschrijving

Mieke's expertise situeert zich op verschillende vlakken:

  1. Op basis van haar doctoraatsonderzoek bouwde Mieke onder meer expertise uit voor de divers-sensitieve gezondheids- en welzijnszorg. Aan de hand van concrete voorbeelden (over het omgaan met 'djins', 'tekenen van God', maar ook met extreme precariteit en tegenslag waarmee mensen geconfronteerd worden) gaat ze bijvoorbeeld in op de rol van het onzichtbare, of op een holistische en divers-sensitieve invulling van (het omgaan met) tegenslag en (het vertonen van) veerkracht en agency. Cruciaal voor een dergelijke antropologische benadering is een zogenaamd ‘emisch’ perspectief: dat vertrekt vanuit de betrokkene zelf, vanuit de ‘grammaire’ die gehanteerd wordt, maar ook met oog voor de verschillende structuren en machtsrelaties die vorm geven aan (de ruimte voor) het individu. Door middel van tal van voorbeelden uit haar doctoraats- en PWO-onderzoek, tracht Mieke samen met hulpverleners na te denken waarheen dergelijke aanpak ons kan leiden, wat het opbrengt naar hulpverlening toe, waar de uitdagingen liggen voor de westerse hulpverlening, maar ook hoe we daar het hoofd aan kunnen bieden en waarbij dergelijke divers-sensitieve benadering hulpverlening kan versterken.  Dit is vooral aan de hand van een interactieve lezing, waarbij er vanuit de praktijk vertrokken wordt en de inbreng vanuit het werkveld geïntegreerd wordt als startpunt voor gezamenlijke en participatieve analyse.
  2. Deze antropologische, gelaagde en interactieve benadering wordt door Mieke ook toegepast  wanneer ze het boek voorstelt van 'Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken'.  Wat ervaren dergelijke gezinnen van Afghaanse, Syrische en Iraakse afkomst als moeilijk, of als kwetsbaar makend? Hoe beïnvloedt dat gezinsdynamieken, gezinsrelaties en - rollen? Hoe zit het met processen van parentificatie? Maar ook: hoe vullen zij zelf het idee in van een sterk, veerkrachtig gezin en in welke mate kunnen ze daar in België aan tegemoet komen? Welke copingmechanismen passen ze daarbij toe of geven ze aan te missen? En hoe kunnen hulpverleners uit de domeinen opvang, onderwijs en welzijn hierin faciliteren of ondersteuning bieden? Via concrete voorbeelden uit de interviews met volwassenen en kinderen tracht Mieke op een toegankelijke en tastbare manier antwoorden te formuleren op deze vragen, om zodoende ook tot een alternatieve invulling van veerkracht en/in /naast/doorheen kwetsbaarheid te komen. Daarom biedt het een interessant denkkader voor eenieder die in aanraking komt met asielzoekende of vluchtelingengezinnen.
     

 

Kostprijs

op aanvraag

Regio

Vlaanderen