Michael Portzky - Jongerenveerkracht

Door Michael Portzky, neuro- en klinisch psycholoog

Korte omschrijving

Steeds meer zien we zowel in de maatschappij alsook in de wetenschap dat psychische kwetsbaarheid zich soms al vroeg in het leven laat merken. Dit zorgde onder meer voor de verschuiving in de nieuwe DSM5 (het handboek van psychiatrische aandoeningne) die geen onderscheid meer maakt zoals voordien tussen ‘stoornissen in de kinder- en adolescentietijd’ de stoornissen bij volwassenen. 
Hoe meten we deze kwetsbaarheid? Wat heeft er toch voor gezorgd dat het van nature ooit positieve stresssysteem, dat ons geholpen heeft om als soort te overleven, nu plots voor zulke nefaste gevolgen kan zorgen? Is iedereen even kwetsbaar? Wat is mentale veerkracht, en hoe helpt dit tegen stress? Wat kunnen we doen tegen de gevolgen van stress? Wat betekent stress nu werkelijk voor ons lichaam en geest? Wat zijn de resultaten bij Vlaamse scholieren indien we deze gaan meten met de nieuwe Jongerenveerkrachtschaal? Hoeveel kwetsbaarheid is er eigenlijk verscholen in onze maatschappij? Een voordracht waardoor we hopelijk niet gestresseerd worden, en door de vele mediabomen het bos weer beginnen te zien. 

Link met congresthema

De Jongerenveerkrachtschaal is een belangrijk instrument om de mentale gezondheid van jongeren in kaart te brengen. Toegespitst op twee leeftijdscategorieën (12-14 jaar en 15-18 jaar) helpen ze om een betere inschatting van iemands psychische draagkracht en kwetsbaarheid te kunnen maken, om een betere suïciderisicotaxatie te kunnen maken, of om betere adviezen voor preventie en/of herstel te kunnen bieden, en deze effecten nadien te kunnen opmeten. 

 

Videomateriaal

Contact

Naam: Michael Portzky

Website: www.michaelportzky.be

Mail: Michael.Portzky@pcgs.be

Lezing

Presentatie

portzky.jpg
Jongerenveerkracht-Boek-Michael-Portzky.png