Mezennestje

Korte beschrijving van de organisatie

Kinderdagverblijf Mezennestje vzw organiseert:

  • opvang voor baby’s en peuters (63 plaatsen), plusvoorziening (1 plaats op 3 proactief vrijgehouden voor kansengroepen)
  • buitenschoolse opvang tot 12 jaar (40 plaatsen), BOAB

Samen: Centrum voor Inclusieve Kinderopvang
Focus op: flexibele kinderopvang, toegankelijkheid voor kansengroepen (gezinnen in armoede in het bijzonder), wijkgericht werken (partner KOALA-project Aalst), warme overgang naar de kleuterschool (cfr START-project).

Betekenis van het traject KKGK

  • Meer overwogen keuzes om projecten succesvol te maken: méér efficiëntie, méér impact!
  • Veranderingstheorie: Mooi en duidelijk kader om de ouders, het team en het bestuur bij het beleidswerk te betrekken – wij werkten dit uit voor START-project. Vooral het team was dankbaar om de visuele voorstelling van de tussentijdse effecten die we willen bereiken en welke rol zij persoonlijk daar in spelen.
  • Je kijkt anders naar je opvang; je ziet beter de samenhang van alles wat je doet (Resultaat: zie poster!) – dit is reeds belangrijk gebleken voor heldere communicatie met partners (HvhK en KOALA, mogelijke sponsoring)
  • Nieuwe projecten (bv Koala) of waarborgen van verworven kwaliteit (bv toegankelijkheid): je hebt een automatisme aangeleerd om het verantwoord uit te denken en aan te pakken
  • Bewustere besteding van middelen

Waar meer informatie te verkrijgen?

Contactpersoon:  Kim Van Den Driessche

kim.van.den.driessche@olvz-aalst.be

 

Ter illustratie: presentatie deel Mezennestje voor Workshop Jong in de buurt