Methodieken voor je Huis van het Kind

Op deze pagina vind je allerlei methodieken die je kunt inzetten bij de uitbouw en coördinatie van je Huis van het Kind

Kwaliteitswijzer

De kwaliteitswijzer helpt nadenken bij het samenstellen van aanbod opvoedingsondersteuning in je Huis van het Kind. 
Aan de hand van 9 criteria kan je in dialoog gaan en reflecteren over het aanbod.

De kwaliteitswijzer is een download die je online kunt invullen. Je kan het ook als geheel of per criterium afprinten.

Toolbox roadmap Huis van het KInd

De toolbox Roadmap Huizen van het Kind helpt je om zichtbaar te maken waar je al staat met je Huis van het Kind, welke weg jullie als samenwerkingsverband reeds hebben afgelegd.

Tegelijkertijd is de toolbox Roadmap Huizen van het Kind een instrument om je huis verder te laten groeien, om de blinde vlekken in kaart te brengen en om prioriteiten te bepalen. Op welke levensdomeinen willen we als samenwerkingsverband prioritair inzetten, welke meerwaarde willen we
creëren, waarom, en hoe pakken we dat dan aan?

Je Huis van het Kind opvolgen

Je bent samen met partners een weg aan het afleggen naar jullie Huis van het Kind. In dit proces is het goed af en toe stil te staan en te kijken wat je aan het doen bent, hoe je dit doet en wat de meerwaarde is of beoogt te zijn. Dit is een onderwerp waar veel Huizen van het Kind mee bezig zijn en waar ook Kind en Gezin op Vlaams niveau over nadenkt: Wanneer zijn we tevreden over ons Huis van het Kind en de Huizen van het Kind in het algemeen? In dit kader werd door Kind en Gezin een pdf bestandIndicatorenset-HvhK-en-beeld-op-HvhK.pdf (388 kB) uitgewerkt. Lees ook de bijhorende pdf bestandToelichting indicatorenset HvhK.pdf (565 kB).

In het voorjaar 2016 gingen we met deze vragen aan de slag tijdens de provinciale netwerkdagen met de Huizen van het Kind.

Aan de hand van een aantal oefeningen kan je proberen zich te krijgen op waar je vandaag staat met je Huis van het Kind.

Opstartbijeenkomst Huis van het Kind

Op veel plaatsen zijn Huizen van het Kind reeds opgestart.  Op andere plaatsen zijn er verkennende gesprekken aan de gang.
Op deze pagina zetten we een aantal methodieken en inhouden op een rij waaruit je kan putten om je opstartbijeenkomst Huis van het Kind vorm te geven.

Omgevingsanalyse en cijfers

Vooraleer tot actie over te gaan, is het wenselijk om zicht te krijgen op de realiteit.  Cijfers kunnen daarbij helpen. Hier vind je een selectie van interessante materiaal en bronnen die bij de uitbouw van een Huis van het Kind of andere acties van nut kunnen zijn.

Samenwerken

Het decreet preventieve gezinsondersteuning zet organisaties aan om samen te werken, hun aanbod af te stemmen en een geïntergreerd basisaanbod voor gezinnen, kinderen en jongeren te ontwikkelen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Welke belangen spelen bij de diverse organisaties? Wie neemt welke rol op? Wie heeft welk mandaat? En welke richting gaan we uit binnen deze samenwerking, hebben we een gedeelde ambitie?

Onderstaande methodieken kan je toepassen in je samenwerkingeverband:

Het theoretisch kader achter deze methodieken lees je in de themapagina 'Samenwerken'.