Methodiek en hulpverlener tellen allebei. Algemeen werkzame factoren en specifieke methodieken in de jeugdzorg

Auteur :

Van Yperen, T.  en Van der Steege, M.

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Ondersteuning

Type :

Tijdschriftartikel


Korte beschrijving:

De effectiviteit van de jeugdzorg is voor verbetering vatbaar. Zo wordt er nog weinig gewerkt met bewezen effectieve methodieken. Er is echter discussie over de vraag of de invoering van dergelijke methodieken zal leiden tot verbetering; vaak wordt gesteld dat algemeen werkzame factoren belangrijker zijn. Een studie van het Nederlands Jeugdinstituut laat zien dat de rol van algemeen werkzame factoren en specifieke methodieken nog onvoldoende is ontrafeld.Het beeld dat algemeen werkzame factoren belangrijker zijn,is gebaseerd op schattingen en op in het verleden behaalde resultaten. Er zijn aardig wat aanwijzingen dat specifieke methodieken wel degelijk nut hebben.

Reageer op dit artikel

3 + 2 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.